Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2013

Aktuality

!!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!! • Také v letošním školním roce proběhla na 20. Základní škole v Plzni sbírka pro hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Zúčastnilo se jí všech 246 dětí z tříd 1. stupně. Sbírka proběhla ve Stonožkovém týdnu v době od 11.11. do 15.11.2013 a dále prodejem výrobků na Vánočním jarmarku dne 11.12.2013. Celkem bylo vybráno 16 272,- Kč. Všem, kteří přispěli na pomoc dětem v jejich nelehkých situacích děkujeme.

Mgr. Ilona Jehličková a třídní učitelky 1. stupně


 • Předvánoční STONOŽKA v ZŠ Plumlov. Tradiční stonožkové tvoření, stonožková diskotéka, vánoční stonožkový jarmark a hudebně dramatické vystoupení žáků převážně z 1. stupně opět přilákalo k nám do školy více než dvě stovky rodičů a hostů. Ten nejvzácnější host, samotná prezidentka hnutí Na vlastních nohou paní Běla, navštívil naši školu v úterý 10. prosince, v den zahájení Stonožkového týdne, který trval až do 13. prosince 2013. Stonožkou žije celá naše škola, nejen děti a pedagogové, ale také rodiče. Tentokrát jsme celou akci mohli finančně podpořit naším vlastním projektem Se Stonožkou multikulturalitou. Od MŠMT jsme obdrželi finanční částku, kterou jsme využili v rámci podpory multikulturní výchovy na škole v podobě výukových programů, vzdělávání pedagogů a výtvarné tvorby vlastních dětských kalendářů na téma "Děti celého světa". Vystoupení dětí s názvem Vánoce známé i neznámé - zvyky a tradice u nás i jinde se setkalo s ohlasem a pochvalou. Návštěvníci pořadu odcházeli s uspokojením. Paní Běla všechny přítomné pozdravila a ocenila práci nejen dětí, ale i pedagogů. Setkala se u nás ve škole také s ředitelem DD v Plumlově a společně s přítomným mluvčím MV prohovořila možnosti, jak podpořit sociálně znevýhodněné děti. Jarmark získal pro Stonožku pěknou finanční částku 14 500,- Kč, která byla odeslána na její konto. Akce se vydařila díky spolupráci všech, ochotě pomoci a podpoře rodičů. Paní Běla Jensen podtrhla svou osobní návštěvou významnost a slavnostní ráz našich stonožkových dnů.

Mgr. Dagmar Zapletalová


 • A jak vzpomínají děti z Plumlova na slavnostní stonožkovou mši v pražské katedrále? Klikni zde.


 • Naše škola ZŠ Kunín okres Nový Jičín se také zapojila do Hnutí na vlastních nohou "Stonožka". Při příležitosti "Vánočního setkání s rodiči" 17. prosince 2013 školní družina prodávala vánoční výrobky. Děti samy vytvořily ozdoby z papírů, těstovin, včelího vosku a ubrousků, látkové věnce a napekly perníčky. Celý výtěžek z prodeje ve výši 2 000,- Kč jsme zaslali na účet Stonožky.
 • V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali v MŠ v Praze 2, Na Smetance 1 jednodenní Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně "2. ORIGINÁLNÍ SMETANKOVSKÁ KNIHA NEJOBLÍBENĚJŠÍCH BÁSNIČEK, ŘÍKADEL, ROZPOČÍTADEL A HÁDANEK 2012/2013" dětí ze všech tříd naší školy i s obrázky k dokreslení. Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek, kuchařek i některých maminek - např. věnečky, andílci, přáníčka, zdobené perníčky, jmenovky, ozdoby na stromeček, řetězy, prostírání, korálkové výrobky a mnoho další drobností. Ceny byly opět symbolické od 2,- do 35,- Kč. Podařilo se vybrat neuvěřitelných 4 218,- Kč, které poputují na konto Stonožky. Přejeme všem klidné vánoce a šťastný nový rok 2013.

stonožkové děti a Petra Juhanová, MŠ Praha 2, Na Smetance 1 • ZUŠ Postoloprty zaslala 30. prosince 2013 na stonožkový účet 7 393,- Kč. Získala ji prodáváním výrobků dětí, prodáváním sladkostí, které napekly maminky, a sběrem papíru. Děkujeme paní Běle za krásná setkání a akce, na nichž se podílely děti ze všech stonožkových škol, a přejeme si, aby láska dětí ke Stonožce stále pomáhala tam, kde je to potřeba.

Dagmar Bartošová • Kladenská školy C. Boudy odeslala na konto Stonožky fantastickou částku 49 543,- Kč.


 • "Naše milá Stonožko, děkujeme Ti za krásný zážitek v pražské katedrále a přejeme Ti nejen krásné Vánoce, ale hlavně mnoho sil do nového roku 2014. Posíláme Ti symbolický dáreček 1 000,- Kč" - napsaly děti ze ZŠ U Školek v Litomyšli.


 • Děti ze ZŠ a MŠ Prakšice zaslaly na konto Stonožky částku 13 110,- Kč, kterou získaly prodejem svých výrobků v předvánočním čase v Uherském Brodě a v Prakšicích.
 • ZŠ Dukelská Strakonice uspořádala Stonožkový týden. Na konto hnutí zaslali 15 300,- Kč.


 • Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v plzeňské Měšťanské besedě sešly významné osobnosti z Plzně při příležitosti vydání 5. ročníku benefičního kalendáře městské společnosti Plzeňská teplárenská. Letošní ročník byl věnován dvanácti výjimečným českým ženám, které musely opustit naši zemi a proslavily se v zahraničí. Tento ročník nese název České ženy bez hranic. Mezi pozvanými byla i paní Běla. Tyto ženy věnovaly do dražby řadu svých osobních a vzácných předmětů. Paní Běla nabídla do dražby obraz od stonožkové učitelky Jaroslavy Spěváčkové a dětská vánoční přáníčka, která sklidila velký obdiv. Akce vynesla rekordní sumu 2 238 500,- Kč, které budou rovnoměrně rozděleny pro Dětský domov Domino, Útulek pro psy na Valše a Nadaci ze srdce zvon. Pro podrobné zpravodajství klikni zde.


 • V pátek 6. prosince 2013 přivítal J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. stonožkové děti v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na v pořadí již třetí "Stonožkové mši". Klikni zde.


 • 26. listopadu 2013 odletěla na stáž do afrického Mali skupina vojáků AČR, kteří by pak zde v dalších měsících měli působit v rámci mezinárodní operace EUTM. Jejich prostřednictvím zaslala Stonožka malijským školákům 50 školních tašek, pastelky, sešity, školní pouzdra, fixy a další pomůcky. Stonožkové děti jim poslaly také desítky plyšových hraček. Pro podrobnosti klikni zde.


 • ZŠ Mělník - Jungmannovy sady se opět zúčastnila tradičního průvodu sv. Martina, který letos prošel městem 8. listopadu 2013. Žáci spolu se šikovnými maminkami a tatínky připravily do prodeje mnoho úžasných věcí (sladkosti, vánoční dobroty), které se výborně prodávaly. O tom svědčí i celkový výtěžek 8 238,- Kč, který putoval na konto Stonožky. 6. prosince se zástupci dětí této školy zúčastní stonožkové mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. • Základní škola Chýnov, okres Tábor je již řadu let zapojena v humanitárním hnutí "Hnutí na vlastních nohou", které nese logo "Stonožka". Ve dnech 4. 11. – 8. 11. 2013 jsme realizovali "Stonožkový týden". Celá škola se proměnila v cukrárny, kavárničky i restaurace s rychlým občerstvením. Velké poděkování patří třídním učitelům, ale i rodičům a prarodičům žáků, protože maminky i babičky připravují plno sladkostí. Dále děti prodávaly řadu svých výrobků například z korálků, papírové draky, rámečky k obrázkům a další. Žáci 8. ročníku uskutečnili brigádu v Hartvíkově u pana Hladíka. Na konto Stonožky jsme odeslali 30 529,- Kč. 6. 12. 2013 jsou naši nejúspěšnější žáci pozváni do Prahy na mši pro Stonožku, kterou bude celebrovat Jeho Eminence Dominik kardinál Duka.

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie Hánová • Naše škola - ZŠ Npor. Loma Příbor - je zapojena do Hnutí na vlastních nohou – Stonožka. V roce 1997, kdy naši školu postihla záplava z okolních polí, jsme na obnovu zničené tělocvičny, tělovýchovného náčiní a telefonní ústředny získali stonožkovou pomoc 370 000,- Kč. Od té doby se snažíme toto hnutí podporovat a získávat finanční prostředky pro pomoc jiným. Letos již posedmnácté jsme organizovali stonožkové týdny. Žáci společně se svými učiteli vymýšleli své vlastní akce na podporu tohoto dětského humanitárního hnutí. Děti prvního i druhého stupně za pomoci rodičů připravily o přestávkách svačinky, v průběhu třídních schůzek byl v provozu stonožkový bufet. Žáci 9. ročníku zorganizovali turnaj ve floorbale pro své kamarády z 5.-6. tříd a potom i pro vyšší ročníky. Děvčata z 5. ročníku připravila pracovní dílnu, ve které se vyráběly ozdoby z korálků a tradičně proběhl bazar plyšových hraček, který pořádala třída 8.A. Společně se zaměstnanci všichni přispěli i finančně. Letos se podařilo získat 8 840,- Kč a za celou dobu od roku 1997 celková částka činí 289 096,- Kč. Všem žákům, učitelům i rodičům bych chtěl za podporu a pomoc Stonožce poděkovat.

Mgr. Ján Drtil, ředitel ZŠ Npor. Loma Příbor • V týdnu od 14. do řijna 2013 proběhl na ZŠ Bratří Čapků v Příbrami Stonožkový týden. Žáci od začátku školního roku malovali pohlednice s motivem stonožky, při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyráběli různé malé upomínkové předměty také s tímto motivem. Do regionálních novin jsme týden před Stonožkovým týdnem poslali krátkou zprávu o konání naší akce, aby i veřejnost věděla, proč a na jaké účely vybraná finanční hotovost poputuje. Protože naše škola se Stonožkou spolupracuje již od počátku, není novinou ani pro veřejnost v našem městě, když lidé potkávají žáky s pokladničkou a stonožkovými předměty. Získanou celkovou částku ve výši 10 856,- Kč jsme zaslali na účet hnutí.

Mgr. Marcela Fedorová a 42 žáků, kteří se Stonožkou spolupracují
 • Jednou z významných akcí dětského humanitárního Hnutí na vlastních nohou – Stonožka byla výstava obrázků afghánských dětí v Galerii Paletka. Při příležitosti jejího ukončení proběhla i beseda s českými vojáky, kteří v Afghánistánu působili. Žáci 6.C ZŠ v Plzni výstavu navštívili ve čtvrtek 19. září 2013. Nejdříve si prohlíželi obrazy, které nakreslily afghánské děti. Ty zobrazovaly, jak si děti představují jejich svět. Zachycovaly život v Afghánistánu, spolupráci s vojáky se zaměřením na to, co je díky stonožkovým penězům u nich nového. Při prohlídce obrazů jim asistovali nadporučice Ing. Jitka Kadlecová a nadrotmistr Martin Hradečný, kteří besedu a prezentaci pro děti připravili a odpovídali na jejich otázky. Po prohlídce se všichni mohli podepsat do pamětní knihy. Pak přešli do druhé místnosti, kde byl připraven počítač s prezentací. Jejím tématem byly naše jednotka v Afghánistánu a život obyčejných lidí v provincii Lógar. Všichni se usadili a vojáci mohli zahájit prezentaci. Ke každému obrázku dětem sdělili informace. Po skončení besedy si děti mohly vyzkoušet i oblečení, které se nosí v Afghánistánu. Poté děti hlasitě zatleskaly a rozloučily se s vojáky. Výstava a beseda se dětem moc líbila a mají spoustu poznatků o životě v Afghánistánu i o práci našich vojáků.

Nikola Steinerová, Jasmina Kramná, Nikola Hrabáková, Vladimír Topinka 6.C
 • Ve čtvrtek 26. září 2013 předal J. Em. Dominik kardinál Duka klientům Domova Zvíkovecká kytička dar - zahradní pergolu. Klikni zde.


 • Tuto neděli 22. září 2013 jsem zavítal na letošní Dny NATO na mošnovském letišti a nedá mi to, abych Vám nenapsal jeden ze zážitků. Když už jsem měl prochozené všechny tanky, transportéry a auta, jenom tak jsem se coural mezi mnoha stany naší armády. Když už jsem nevěděl, do kterého se zašít, bezmyšlenkovitě jsem se procházel a málem jsem vrazil do informační cedule. Stačilo mi přečíst jedno slovo, abych věděl, kam povedou mé kroky: CIMIC. Byl to malý, zapadlý stan, ale jelikož jsem se Stonožkou spjat už od třetí třídy prvního stupně, i ten malý stan jsem ocenil. Když jsem vešel, stál tam jenom jeden "CIMICář". Stál za stolem, na kterém byly vystaveny suvenýry vojáků z misí a za ním se promítaly fotografie z misí. Nejvíc mě ale zarazilo to, co měl nad hlavou. Houpalo se mu tam žluto-zelené něco, na němž spočíval stejný text ve 3 jazycích: Na vlastních nohou. Na jedné z podpěrných tyčí viselo logo Stonožky. Když jsem se rozhlížel po fotografiích vystavených po celém stanu a podíval jsem se důkladněji, dokonce jsem několik vojáků poznal. S některými jsem se viděl na besedách, s jinými na Stonožkových akcích (na jedné z příloh je i nadporučice Silva Václavíková Javorová, s níž jsem měl tu čest několikrát se setkat). Ale co víc - na každé z těch fotek bylo logo Stonožky! V tom stanu jsem strávil víc - fakt hodně času. Voják za pultem už mě zvláštně sledoval, ale já jsem si pořád prohlížel fotku po fotce. Když mě rodiče, kteří mě nemohli sehnat, nakonec našli, ještě jsem narychlo mobilem vyfotil pár fotek, ať je můžu ukázat i paní učitelce Dufkové (Když jsem jí to vyprávěl, jiskřilo jí v očích). A tak mi nedá, abych se s tímto zážitkem nepodělil i s Vámi.

Lukáš Bill, Zubří • Při příležitosti oslav 1150. vyročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu připravily pod vedením Mgr. Jany Kovaříkové ZŠ a MŠ Prakšice a ZŠ Na Výsluní Uherský Brod ve spolupráci s městem Uherský Brod, Římskokatolickou farností Velehrad a za podpory obcí Prakšice a Pašovice "Velehradské setkání se Stonožkou. Ve čtvrtek 4. července 2013 se uskutečnila na Velehradě prezentace hnutí a vernisáž dětských prací z výtvarné soutěže "Po stopách Konstantina a Metoděje". Zároveň byl otevřen prodejní stánek s výrobky žáků ze ZŠ a MŠ Prakšice a ze ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě, ve kterém si po celou dobu konání výstavy mohou zájemci zakoupit některou z prací dětí z obou škol. Výstava, která potrvá do 10. září 2013, je rozdělena na dvě části: jednu můžete navštívit v Informační centru na Velehradě, druhou pak na Městském informačním centru v Uherském Brodě. Přijďtě se určitě podívat, jste srdečně zváni!! • Paní Běla obdržela prostřednictví českého velvyslance JUDr. Pavla Vošalíka zprávu od předsedy Papežské rady pro kulturu kardinála Ravasiho:

Excelence,
děkuji Vám za obraz, který jste mi laskavě daroval jménem paní Běly Gran Jensen a jménem všech dětí, které se zúčastnily soutěže Stonožka. Obraz již nalezl své místo v jedná z našich kanceláří, kde tak připomíná svaté Cyrila a Metoděje, tyto velké věrozvěsty a patrony Evropy.

S upřímným poděkováním a velkou úctou zůstávám Vaším oddaným

Gianfranco Card. Ravasi, president • V sobotu 22. června 2013 se v Kostelci nad Labem uskutečnilo již XXII. setkání Kostelců. Starosta města Josef Chalupa a místostarosta Vladimír Těšínský předali paní Miladě Fojtíkové ocenění za dlouholetou práci pro Kostelec. Pan starosta podotkl, že její práce pro Stonožku má velký význam pro výchovu jak malých tak i velkých obyvatel města. Při této příležitosti předaly děti z místní mateřské školy paní Běle šek na 3 000,- Kč, které se podařilo získat prodejem 60 jejich obrázků. Peníze jsou určeny na projekt pergoly.
 • V rámci oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu uspořádala Stálá mise České republiky u Rady Evropy ve spolupráci se Stálou misí Slovenské republiky a Stálou misí Svatého stolce u Rady Evropy a za podpory stálých misí 11 států východní a jihovýchodní Evropy "Mši pro Evropu", která se uskutečnila 18. června v katedrále Notre-Dame ve Štrasburku. Bohoslužbu koncelebrovali pražský arcibiskup J. Em. Dominik kardinál Duka a štrasburský arcibiskup J. E. Jean-Peirre Grallet za doprovodu plzeňského dětského pěveckého sboru Mariella. 19. června 2013 byla v hlavní budově Rady Evropy – Paláci Evropy zahájena výstava dětských kreseb zobrazujících příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Výstava je organizována ve spolupráci s hnutím "Na vlastních nohou" - Stonožka. Výtvarná díla vytvořili žáci základních škol z České republiky a Slovenska. Výstavu zahájil velvyslanec České republiky u Rady Evropy Tomáš Boček, generální tajemník Rady Evropy Thorbjorn Jagland, arcibiskup pražský J. Em. Dominik kardinál Duka a paní Běla. Během vernisáže vystoupil také dětský pěvecký sbor Mariella.Foto: Petra Karbanová

 • Ve čtvrtek 20. června 2013 se po roce opět sešli v Národním divadle v Praze lidé, kteří nezištně ať už finančně či jiným způsobem podporují divadla, zologické zahrady, nadace, hnutí, sociální ústavy aj. Letos před zcela zaplněné hlediště předstoupilo 14 dobrodinců a mecenášů, aby z rukou významných osobností převzali ocenění "Cena Ď - 2013". V kategorii "Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka" byl nominován a oceněn Mgr. Jiří Šeffl, ředitel ZŠ Spálené Poříčí, za dlouhodobou podporu hnutí. V kategorii "Morální vzor" pak cenu převzala sportovní gymnastka - mnohonásobná vítězka evropských a světových šampionátů a olympijských her v Tokiu a Mexico City - paní Věra Čáslavská.Foto: Monika Váňová, Studio M101


 • V sobotu 15. června 2013 přivítal Arcibiskupský palác v Praze stonožkové pedagogy a příznivce na přátelském setkání. Klikni zde.


 • Školní rok 2012/2013 se blíží ke svému závěru. Děti navštěvující Stonožku při ZUŠ Postoloprty "malým dílem pomoci" přispěly na její konto odesláním částky 6 711,- Kč. Prodávali jsme své výrobky u nás ve městě při příležitostných akcích a sbírali starý papír. Není nás mnoho - 10 až 15 dětí, které se schází pravidelně každý pátek odpoledne v ZUŠ. Poděkování patří i rodičům, jež jsou vstřícní, a ví, že pomáhat druhým by mělo být pro každého samozřejmostí. Celková částka za školní rok činí 11 332,- Kč. Tento školní rok byl ve Stonožce naplněn mnoha setkáními s krásnými zážitky, které jsou pro děti díky paní Běle nezapomenutelnými. Moc děkujeme.

Dagmar Bartošová • Ve středu 5. června 2013 přijal paní Bělu papež František. Téhož dne byla v Českém náboženském centru Velehrad v Římě zahájena výstava výtvarných prací stonožkových dětí. Klikni zde.


 • V týdnu od 13. do 17. května jsme na Základní škole Vsetín, Trávníky 1217 uspořádali již tradiční akci - sběr starého papíru. Do boje o vítězství se zapojily všechny třídy I. i II. stupně. Žáci, ti malí s pomocí rodičů, odevzdali úctyhodné množství starého papíru a překonali tak loňský rekord. Vítězné třídy si odnesly příspěvek na školní výlet, část z výtěžku putovala do školní družiny, a protože pomáhat je trávnickým dětem vlastní, poputují 3.000,- Kč na konto Stonožky. Žáci ze Základní školy Vsetín, Trávníky se svou prací v rámci Stonožkového hnutí podílejí na realizaci různých projektů a poznávají, jak důležité je pomoci někomu, kdo to velmi potřebuje.

L. Ficová, ZŠ Vsetín - Trávníky • V pátek 3. května uspořádaly děti ze stonožkové školy v Zubří již šestou Benefici pro Stonožku. Klikni zde.


 • V pátek 26. dubna 2013 zavítali do arcibiskupského paláce v Praze více než dvě stovky stonožkových dětí a přátel, aby blahopřáli Jeho Eminenci Dominiku kardinálu Dukovi k jeho životnímu jubileu. Klikni zde. • Ve čtvrtek 18. dubna 2013 přívítali žáci ZŠ Kladská v Praze 2 vzácné hosty. Uskutečnila se totiž slavnostní vernisáž již 15. ročníku stonožkové výstavy výtvarných prací všech žáků školy. Mezi vzácnými hosty byla paní Běla, starostka městské části Praha 2 Jana Černochová, první zástupce náčelníka GŠ AČR gen. Miroslav Žižka a plk. Petr Milčický z GŠ AČR. Paní ředitelka Mgr. Kateřina Vávrová zavzpomínala při příležitosti jubilejního ročníku na některé z minulých výstav. Během předchozích 14 ročníků se stonožkám ze školy v Kladské podařilo získat celkem 302 521,- Kč a letos by byly velmi rády, kdyby se tuto částku podařilo zaokrouhlit na "kulatou" částku 330 000,- Kč. Tyto peníze pomohly dětem nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Kambodži, Thajsku, Iráku a Afghánistánu. Nepomáhalo se jen ve válečných zónách, ale také v zemích, které postihly ničivé povodně. Gen. Žižka vyzdvihl význam spolupráce Stonožky s AČR - především se skupinami CIMIC. Řekl, že "...Dárky a pomoc, kterou můžeme díky vaší práci a štědrosti rozdávat v postižených oblastech, nám pomáhají otvírat dveře k místním obyvatelům, pomáhají nám a usnadňují komunikaci s nimi." Paní Běla dětem sdělila, že prozatím posledním projektem, kam budou stonožkové peníze směřovat, je vybudování pergoly pro klienty domova "Zvíkovecká kytička". Všichni hosté pak dětem, jejich rodičům a také pedagogům upřímně poděkovali za jejich dlouholetou snahu pomoci těm, kteří to opravdu moc potřebují.

Článek na armádním webu www.army.cz - klikni zde.foto Jan Procházka, AVIS

 • Na projektu pergoly pro domov "Zvíkovecká kytička" se spolu se stonožkovými dětmi podílejí i studenti z pražské soukromé vysoké školy Architectural Institute in Prague". Klikni zde.


 • V posledních březnových dnech navštívila paní Běla spolu s manželi Jonhovými zvíkovecký Domov Zvíkovecká kytička. Spolu s klienty domova je přivítala ředitelka PaedDr. Jana Česká. Pan John, odborník v oboru stavitelství, posoudil, který z návrhů stavby pergoly by byl nejvhodnější pro realizaci.
 • Jarní stonožkový týden na Základní škole ve Spáleném Poříčí. Ve dnech 19. – 21. března probíhal na naší škole Jarní stonožkový týden. Děti prodávaly vlastnoručně vyrobené kouzelné věci z papíru, textilu, keramiky….. Přidali se i studenti Církevní střední odborné školy ve Spáleném Poříčí, kteří nám dodali své výrobky, a utržené peníze jsme také zaslali na konto Stonožky. Během tří prodejních dnů jsme získali prodejem úctyhodnou sumu 12 585,- Kč a v letošním roce jsme dohromady s podzimním Stonožkovým týdnem překonali sumu z povodňového roku 2002. Přispěli i naši starší občané z Domu s pečovatelskou službou pátera Františka Ferdy. Patří jim za to veliký dík! Paní učitelka Mgr. Miloslava Kubátová, která je Stonožkovou garantkou na naší škole, namalovala s dětmi diplomy pro třídy, které nejvíce přispěly, a pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Ve čtvrtek nás navštívila prezidentka Stonožky paní Běla s panem Janem Procházkou, šéfredaktorem armádního časopisu. Velice si vážíme všech, kteří se na této bohulibé a záslužné akci podílejí již více než 20 let. O organizaci se jako obvykle starali nejstarší žáci, naši deváťáci – děkujeme! Výtěžek Jarního stonožkového týdne tentokrát připadne domovu „Zvíkovecká kytička“ ve Zvíkovci na výstavbu pergoly. Co může být výchovnějšího a krásnějšího, než když se děti učí pomáhat svým kamarádům a kamarádkám, kteří se tak dobře nemají, kteří jsou ve válkou postižených oblastech a kterým se o věcech, které my běžně používáme, ani nezdá. Děkujeme všem a přejeme krásné jarní dny!

Mgr. Jiří Šeffl, ředitel ZŠ a MŠ Spálené Poříčí • Vítání jara v MŠ Na Smetance. Když jsme začali naší výstavu instalovat, v Praze leželo několik centimetrů nového sněhu. Děti říkaly, že kdyby uměly kouzlit, přivolaly by sluníčko. Jaké bylo překvapení, když nás ráno sluníčko opravdu probudilo. Při příchodu do třídy na mě děti volaly: "My jsme to dokázaly! Přivolaly jsme ho!" V den, kdy začíná astronomické jaro, byla slavnostně zahájena tradiční 16. VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací a výrobků dětí, učitelek a kuchařek mateřské školy. Výstavu zahájila ředitelka mateřské školy Mgr.Jiřina Belšanová a děti zazpívaly několik jarních písniček. Následně přivítala Petra Juhanová zakladatelku a prezidentku Hnutí na vlastních nohou - Stonožka paní Bělu, 1. zástupce náčelníka GŠ Armády ČR generála Ing. Miroslava Žižku a zástupce stonožkové ZŠ Kladská v Praze 2. Dále ředitelka přivítala vzácné hosty z MČ Prahy 2 a ředitelku ZŠ Na Smetance Mgr. Hanu Vítovou. Na dálku jsme zavzpomínali na plukovníka Petra Milčického, který byl přítomen na loňské výstavě a letos se bohužel omluvil z pracovních důvodů, a na děti a zaměstnance z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, které z provozních důvodů se přijedou na výstavu podívat až zítra. Naše "stonožková teta Běla", jak jí děti říkají, obdivovala nadšení a úsilí všech dětí, učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Také přítomným prozradila, kam část výtěžku z výstavy půjde. Druhá část půjde jako tradičně do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. Všichni příchozí obdivovali a nakupovali. Každý, kdo přišel na naši výstavu, se nestačil divit. Třída hýřila všemi barvičkami, stoly byly plné velikonočních výrobků - kraslic, pomlázek, drátovaných kraslic, obrázků do oken, velikonočních zápichů, osení, mini mazanců, jarních a velikonočních přáníček, květin z různých materiálů, výrobků z korálků (motýlků, kytiček, pomlázek i velikonočních vajíček), a další drobností. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i paní učitelky, zapojily se i paní kuchařky. Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5,- do 40,- Kč, nejvíce výrobků bylo od 5,- do 15,- Kč. Letos jsme zažili hezký okamžik. V průběhu výstavy přišla Emma Burešová a Julie Tichá k naší "stonožkové tetě Běle", generálu Žižkovi a Petře Juhanové. Předaly jim 172,- Kč, které vydělaly prodejem jejich výrobků ve škole. Jsou to žákyně 3.A ZŠ Na Smetance, naše bývalé stonožkové děti. Všechny nás moc potěšily. Výtěžek z 16. velikonoční smetankovské stonožkové výstavy prací našich dětí a kolektivu MŠ je 6 215,- Kč. Již dnes se těšíme na další stonožkovou výstavu.

Bc. Petra Juhanová a stonožkové děti, MŠ Praha 2, Na Smetance 1 • V sobotu 9. března 2013 se uskutečnila v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze slavnostní mše k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Oslavou, kterou vlastně začíná celý rok cyrilometodějských oslav, si pražské arcibiskupství současně připomene 1040. výročí založení biskupství v Praze, které vzniklo roku 973. Spojnicí mezi Prahou a Velkou Moravou je třetí významná jubilejní událost, k níž došlo před 1130 lety. Je jí křest knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily, který jim podle Kristiánovy legendy udělil sv. Metoděj. Mezi významnými hosty byla i paní Běla. Vzpomínala na všechny, kteří poslali obrázky do soutěže Po stopách Konstantina a Metoděje. Kázání při této slavnosti si můžete přečíst po kliknutí zde.
 • V čtvrtek 7. března 2013 se paní Běla zúčastnila slavnostní vernisáže výstavy "Patří mezi nás", kterou na Pražském hradě uspořádala Metropolitní kapitula a Domov Zvíkovecká kytička ve Zvíkovci. Své výtvarné práce zde vystavovali klienti tohoto domova, kteří na vernisáži měli také své vystoupení. Paní Běla se zde setkala s kaplanem Hradní stráže kpt. Vladimírem Hudouskem a Ing. Jiřím Šimicem, který zastupoval soukromou vysokou školu architektury ARCHIP. Všichni obdivovali krásnou výstavu prací klientů domova. Paní Běla s panem Šimicem upřesňovali plánovanou výstavbu pergoly pro Domov Zvíkovecká kytička, na jejíž realizaci se bude Stonožka podílet.


 • Na adresu Stonožky přišel v těchto dnech nádherný dopis. Dobrý den, chceme ještě dodatečně všem moc poděkovat za pomoc pro naši Michalku. Moc nás to potěšilo a moc si vážíme Vaši pomoci. Čekali jsme ještě na vyrobení postýlky, abychom Vám mohli poslat fotky. Pomůcky Michalce moc vyhovují. Matračku lze vytvarovat na tělíčko a pomůže tak Michalce na pokřivenou páteř. Postýlka je vyrobená na míru, protože se v její velikosti nedělá, a také je výhodou, že má spoustu místa na uložení potřeb pro Michalku. Jsme moc spokojeni. Velké díky za Vaši pomoc potřebným,moc si Vás za to vážíme.

S pozdravem a přáním hezkých dní Lucie, Ivo, Tomík a Michalka Láníkovi


 • Stonožková pomoc tentokrát směřovala na Moravu - do Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum. Vedoucí paní Ing. Mgr. Milena Marečková převzala spolu s klienty tohoto domova barvy, pastely, kartony různých formátů, lepidla a další výtvarné potřeby, které budou určeny pro práci v tvořivé dílně. Všichni vyjádřili radost a poděkováním stonožkovým dětem za jejich velmi užitečný a potřebný dar.
 • V čtvrtek 7. března 2013 se paní Běla zúčastnila slavnostní vernisáže výstavy "Patří mezi nás", kterou na Pražském hradě uspořádala Metropolitní kapitula a Domov Zvíkovecká kytička ve Zvíkovci. Své výtvarné práce zde vystavovali klienti tohoto domova, kteří na vernisáži měli také své vystoupení. Paní Běla se zde setkala s kaplanem Hradní stráže kpt. Vladimírem Hudouskem a Ing. Jiřím Šimicem, který zastupoval soukromou vysokou školu architektury ARCHIP. Všichni obdivovali krásnou výstavu prací klientů domova. Paní Běla s panem Šimicem upřesňovali plánovanou výstavbu pergoly pro Domov Zvíkovecká kytička, na jejíž realizaci se bude Stonožka spolupodílet.


 • Zprávy ze Základní školy Mánesova Otrokovice. "Sice nám bylo hrozně zima, ale užili jsme si to, v Praze je krásně," tak komentovali účastníci prosincového zájezdu do Prahy svůj výlet za odměnu, při kterém jsme se zúčastnili mše svaté pro Stonožku, prohlédli si Prahu, fascinovaně zhlédli výstavu Streetartu v městské knihovně, seznámili se s úžasným dílem Karla Zemana v muzeu jemu věnovaném a užili si také vánoční výzdobu našeho hlavního města. Nejen tito, ale všichni výtvarníci naší školy (a že šikovných žáků – výtvarníků máme spoustu, o tom se pravidelně přesvědčuje otrokovická veřejnost např. na výstavách v Otrokovické Besedě) totiž po celý podzim malovali a kreslili vánoční přání, jež každoročně posíláme Stonožce. S ní spolupracujeme léta, ale letos jsme přání pro Stonožku neodesílali, nýbrž jsme již podruhé požádali o spolupráci město Otrokovice, které originály vánočních přání vytvořené našimi žáky použilo jako svá oficiální přání a peníze na ně určené zaslalo na účet hnutí. Stonožkové konto je tak díky městu bohatší o 20 000,- Kč. Mnohokrát děkujeme městu také za úhradu autobusu do Prahy, protože bez této finanční pomoci bychom se tam nepodívali. Město Otrokovice, děkujeme za skvělou spolupráci. Na jaro připravujeme již druhý ročník Slepičího bazaru, při němž nabízí a zároveň nakupují pedagogové naší školy to, co jim se doma nehodí, ale ostatním může ještě posloužit. A když ne posloužit, tak aspoň "recesisticky" udělat radost. Slepičí proto, že utržené peníze dělíme mezi Stonožku a "slepice do Afriky". Loni jsme za část peněz koupili dvě hejna slepic a část tržby poslali Stonožce. Na celou akci se náš pedagogický sbor opět velmi těší. O jejím výsledku podáme zprávu.

Marcela Javoříková a Ivana Řezníčková, ZŠ Mánesova Otrokovice


 • Naše poměrně malá škola leží v malebném podhůří Krušných hor. Do devíti ročníků chodí každoročně celkem kolem stovky dětí. Přestože je nás málo, snažíme se pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. Malujeme vánoční přáníčka, zapojili jsme se do sbírky autolékárniček a letos poprvé jsme uspořádali tzv. Stonožkový týden, na kterém děti prodávaly své vlastní použité hračky, knížky, PC hry a filmy svým spolužákům. Podařilo se nám získat celkem 3 525,- Kč, které jsme odeslali na konto Stonožky.

ZŠ Hroznětín • Ve čtvrtek 14. února 2013 zavítala paní Běla spolu se sekretářem děkana Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Mgr. Václavem Soukupem do Domova Zvíkovecká kytička ve Zvíkovci. Zde se setkala s ředitelkou PaedDr. Janou Černou, se kterou domluvila společnou budoucí akci, která by měla přispět ke zpříjemnění života klientů tohoto domova. Klikni zde.


 • Ve čtvrtek 31. ledna 2013 zavítali do Zubří příslušníci 9. jednotky PRT Lógar npor. Silvie Václavíková a npor. Ondřej Šimčík, aby přiblížili dětem ze zuberské ZŠ svůj pobyt v misi v Afghánistánu. V zajímavém vyprávění se děti dozvěděly o náplni pracovního dne vojáků, o jejich životě na základně Shank, o životě afghánských dětí a samozřejmě také o tom, jak probíhala realizace stonožkových projektů. Vyprávění bylo doplněno promítáním fotografií, které během mise vojáci pořídili, a malou výstavkou učebnic, oblečení afghánských žen a nádherných obrazů, které namalovali malí afghánští umělci. V podvečerních hodinách pak proběhlo podobné setkání - tentokrát se staršími zuberskými posluchači - v rámci přednášek Akademie 3. věku. Vyprávění vojáků mladé i starší posluchače velmi zaujalo, o čemž svědčilo množství zvídavých otázek, které přednášející museli zodpovědět. Dovolte nám, abychom oběma příslušníkům jednotky PRT za jejich vyprávění poděkovali.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku