Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2022

Aktuality

Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!

 • V závěru loňského kalendářního roku jsme se na naší škole připravovali na tradiční školní stonožkový jarmark. Do “Vánočního jarmarku” se zapojili zejména žáci 4. – 9. ročníku a tým dospěláků tvořený pedagogy a zaměstnanci naší školní kuchyně, kteří připravili a vyrobili prodejní předměty. Měli jsme mezi žáky i individuální samostatné výrobce a prodejce. Sami si zboží vyrobili, nacenili a evidovali své tržby, ze kterých polovinu poté věnovali na dobročinné hnutí – Stonožku. Bylo to velmi dobré procvičení základů finanční gramotnosti spojené se snahou pomoci druhým. Náš jarmark zahájil svým skvělým vystoupením náš pěvecký sbor “Nova Domus”. Poté již mohl být prodej zahájen. Polovinu výtěžku si děti ponechaly do třídního fondu, druhou polovinu - tj. 8 500,- Kč zasíláme na účet Stonožky. Ještě jsme stihli navštívit naše starší spoluobčany v domovech s pečovatelskou službou. Děti jim osobně popřály krásné Vánoce a předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a dárečky. Všem nám tato akce zvedla náladu - rozdávat radost a dobrou náladu je jedinečný zážitek pro všechny. Přejeme Stonožce do nového roku spoustu dobrých nápadů a naší paní Běle a všem, kteří jí pomáhají krásný, šťastný a mírový nový rok!!!

Mgr. Lenka Hrubá, Mgr. Ivana Písařová, Mgr. Květoslava Bartošová ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec I
 • Adventní akce pro Stonožku. Po delší pauze vyvolané koronavirovou pandemií se prakšická základní škola měla možnost zapojit do práce hnutí Na vlastních nohou Stonožka tak, jako tomu bývalo dříve. Škola se otevřela pro všechny, kteří svou prací pomáhají dětem v humanitární práci. Díky finančním příspěvkům od obcí Prakšice a Pašovice měli žáci možnost opět si vyzkoušet různé netradiční výtvarné techniky a zdokonalit své dovednosti v pracovních činnostech. Aktivity Stonožky tím u nás získávají další rozměr, rukodělná práce přispívá ke zručnosti žáků a následně si žáci mohou ověřit, že jejich práce je ceněna a výsledek pomůže dobré věci - pomoci potřebným. Je potěšující, že do práce se opět v rámci projektu zapojili žáci celé školy, kteří s pomocí učitelů, vychovatelů a školních asistentů vytvořili velké množství nápaditých adventních ozdob. Další rukodělné dílny následovaly v odpoledních hodinách, kde děti pod vedením instruktorů z řad veřejnosti i samotných deváťáků vytvářely adventní vazby, zdobily perníčky a malovaly na sklo. V rámci výuky pracovních činností žáci 2. stupně vyráběli pod vedením zkušeného učitele svícny a další výrobky ze dřeva. Tyto dekorativní předměty jsme s velkým úspěchem nabízeli ve stáncích k prodeji na Kateřinském jarmarku, a také - jako již tradičně - u kostelů v Uherském Brodě, Prakšicích a v Pašovicích. Děkujeme všem, kteří nám v humanitární činnosti pomáhají, obcím Prakšice a Pašovice za příspěvky na materiální zajištění stonožkových akcí, městu Uherský Brod za umožnění prodeje a poskytnutí stánku na Kateřinském jarmarku, farnostem Prakšice a Uherský Brod za podporu při prodeji výrobků dětí a obětavou spolupráci. Dále patří poděkování žákům, jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a zaměstnancům školy za jejich nezištnou práci ve prospěch potřebným, v neposlední řadě dobrovolníkům za vedení odpoledních adventních dílen, a také všem, kteří zakoupením výrobku přispěli na dobrou věc. Letos, podobně jako loni, náš příspěvek tentokrát ve výši 35 095,- Kč poputuje prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka dětskému oddělení Psychiatrické kliniky do Fakultní nemocnice v Plzni.

Jana Kovaříková, ZŠ a MŠ Prakšice • V televizním vysílání města Strakonice byla uvedena reportáž o stonožkové škole Dukelská. Klikni zde a posuň posuvník na čas 5 min. a 25 sec.


 • "Rok zase utek a hlavní téma je opět dobrej skutek...". Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Dolním Bukovsku spojené s charitativním prodejem pro Stonožku se nesl v pátek 25. listopadu 2022 v duchu těchto slov z písničky od Marka Ztraceného, kterou jsme si v podání dětí mezi dalšími také poslechli. Dobré skutky se konaly celý podvečer. Zásluhu na tom měli všichni ti, co vyráběli, napekli, ale i ti, co přišli a nakupovali. Výrobky, cukroví, punč i čaj byly připravené a prodej mohl být zahájen už v 16 hodin, aby si příchozí mohli vše prohlédnout a vybrat si ještě za světla. Návštěvníci postupně přicházeli a máme radost, že o nabízené produkty byl velký zájem. Výsledkem celého snažení byl neuvěřitelný výtěžek téměř 43 tisíc korun! Prostor u kostela se celý postupně zaplnil a to už se blížila 17. hodina. Na schodech ke kostelu se shromáždily děti ze školního pěveckého sboru, aby všechny přítomné potěšily písničkami s adventní náladou. Během představení se rozsvítil vánoční strom. Celý podvečer se hezky vydařil a jako vždy děkujeme všem, kteří se na něm jakýmkoli způsobem podíleli. Tak zase za rok...
 • V sobotu 26. listopadu 2022 byl slavnostně přivítán advent v Postoloprtech. Stonožkové děti ze ZUŠ měly možnost nabídnout své výrobky k prodeji. Získaná částka 5 254,- Kč, k níž bude přidáno 415,- Kč z hallowenské slavnosti, bude zaslána na konto Stonožky, která v současné době pomáhá dětskému oddělení Psychiatrické kliniky FN Plzeň. Přejeme všem nemocným dětem brzké uzdravení, aby co nejdříve se vrátily mezi své blízké.

Dagmar Bartošová

 • Svatý Martin pomůže potřebným. V pátek 11. listopadu 2022 proběhl 26. ročník akce průvod sv. Martina městem Mělník. Na náměstí Míru jsme zažili rytířský souboj, předání světla, milá vystoupení žáků, přátelská setkání. Uskutečnil se rovněž tradiční předvánoční prodej drobných předmětů, dekorací a teplých nápojů. Do prodeje přispěli žáci ZŠ Jungmannovy sady, jejich rodiče, přátelé školy, žáci ZŠ J. Matiegky a studenti ČZA Mělník. Akce se uskutečnila za velké podpory Městského úřadu Mělník. Děkujeme upřímně a z celého srdce všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu svatomartinského setkání, podpořili tento smysluplný projekt a projevili svoji štědrost a laskavost. Díky nim můžeme na konto Stonožky zaslat 48 043,- Kč.


"Dávat znamená dostávat". František z Assisi • Ve středu 16. listopadu 2022 se žáci Základní školy Prakšice zúčastnili celoškolního projektu Adventní dílny pro Stonožku. Děti za pomoci svých učitelů, vychovatelů a asistentů vyrobily drobné dekorativní předměty určené k prodeji na adventních jarmarcích a trzích. V příštích týdnech budou následovat odpolední adventní dílny pro děti a rodiče za účelem výroby adventních svícnů, věnců, skleněných ozdob, dekorativních perníků a dalších drobných předmětů. Tyto a další dekorace, budeme nabízet v sobotu 26. listopadu 2022 ve stánku na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě, dále pak o adventních nedělích u kostelů v Uherském Brodě a v Prakšicích. Získané finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím hnutí dětskému oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni.

Jana Kovaříková

 • V týdnu od 7. do 11. listopadu 2022 proběhl v Základní škole Boskovice, nám. 9. května - Zelené tradiční Stonožkový týden. Třídy a chodby se postupně zaplňovaly nejrůznějšími výtvory symbolizujícími hnutí Na vlastních nohou. Díky nadšení a obětavosti žáků i dospělých se podařilo do stonožkové kasičky shromáždit 17 400,- Kč, které byly odeslány na konto hnutí. Velký dík patří především žákům 9. ročníku, kteří si nabyté zkušenosti odnesou na střední školy a budou další mladé lidi učit pomáhat potřebným.

Mgr. Jana Svobodová

 • J. Em. Dominik kardinál Duka 30. října 2022 v Uherském Brodě. U příležitosti 750 let od povýšení Uherského Brodu na královské město navštívil klášter dominikánů Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, kde v neděli 30. října 2022 celebroval slavnostní bohoslužbu. V doprovodu pana Vlastimila Řezníčka, starosty obce Pašovice, a stonožkové žákyně Klárky Beníčkové jej přišla jménem stonožkového hnutí pozdravit Jana Kovaříková, koordinátorka hnutí pro oblast Moravy. Všichni zúčastnění vyjádřili radost z tohoto milého setkání a poděkovali za krásných 12 let spolupráce Arcibiskupství pražského a našeho humanitárního hnutí.


Jana Kovaříková • Den sousedů a den úsměvů v Jindřichově Hradci. 27. květen je den významný nejenom pro naši historii (80. výročí akce Anthropid - atentátu na Heydricha), nýbrž i tím, že se slaví jako evropský den sousedů. Ten má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001. Rozhodli jsme se se Stonožkou, že uděláme radost svým "sousedům" podnikatelům v naší ulici a těm, ke kterým naše děti chodí nejvíce nakupovat. Vyrobili jsme přáníčka pro zlepšení nálady a s třídou 7.B jsme vyrazili popřát hezký den a vyloudit úsměv na tváři. Povedlo se! Bylo patrno, že naši "sousedé" byli velmi mile překvapeni - dokonce nás i obdarovali. Děkujeme obzvláště knihkupectví Kanzelsberger za krásný dárek. Pro dary jsme tuto akci však nepodnikli. Chtěli jsme jenom potěšit v této době a dát najevo, že jsme rádi, že takové "sousedy" ve svém okolí máme a vážíme si jejich práce. Příští týden chystáme "dny úsměvů" a půjdeme zlepšit náladu dalším. Přidejte se k nám a zkuste se usmát a udělat radost druhým! Radost jsme udělali i maminkám "stonožek", když jim žáci 5. ročníků vlastnoručně namalovali obrazy na plátno a darovali je ke Dni matek. Zkuste malovat také a udělejte radost i svým ustaraným rodičům.

Lenka Hrubá, Jindřichův Hradec

 • Ve čtvrtek 5. května 2022 se konal v ZŠ Kladská 1, Praha 2 již 22. ročník stonožkové vernisáže výstavy výtvarných prací všech žáků školy. Letošní výstava se konala na podporu našeho spolužáka Marka, který je odkázaný na přístroje a neustálou pomoc, komunikuje jen mrkáním. V letošním roce jako žák 9. ročníku naši školu opustí. Marek je stonožkový žák, který od 1. do 3. třídy pro Stonožku aktivně maloval, ale pak ho osud upoutal na lůžko. Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo získat neuvěřitelných 130 000,- Kč!!!
 • Stonožkový týden na Dukelské ve Strakonicích. Před Velikonocemi proběhl na naší škole tradiční Stonožkový jarmark. Prodeji dětských výrobků předchází obrovské množství práce. Nejdříve to chce nápad, co vyrobit. Samotné vyrábění stojí velké úsilí dětí i pedagogů, kteří nezřídka tráví svůj čas doděláváním a opravováním, aby se výtvory líbily a prodaly. Děti se pak těší, až svůj výrobek na jarmarku uvidí a za připravené korunky zakoupí. Další událostí, která ke Stonožce v posledních letech patří, je koncert školních pěveckých sborů v kostele svaté Markéty. Ve středu 20. dubna 2022 své pěvecké umění předvedly děti z Čestic, Štěkně a Dukelské. Na koncertu také zazpíval sbor pedagogů a přátel naší školy, který si říká PePř. Na konto Stonožky naše škola posílá 32 949,- Kč. Všem, kteří se na stonožkových akcích podílejí, patří velký dík.

Za ZŠ Dukelská Strakonice Dagmar Petříková • Ve středu 13. dubna 2022 se na ZŠ Štítného 121 v Jindřichově Hradci konal "Velikonoční jarmark", kterého se účastnily i naše stonožkové děti. Za velikonoční zboží, které vyrobily spolu s ochotnými paními učitelkami, se podařilo utržit 6 000,- Kč. Celou částku posíláme Stonožce, se kterou spolupracujeme již 32 let. Věříme, že - jako vždy v minulosti - náš příspěvek rychle dorazí tam, kde je ho nejvíce zapotřebí. Ráda bych vyjádřila poděkování Evě Gřundělové a Tereze Keistové z 5. A třídy, které si zařídily samostatný stánek a prodaly své vlastní výrobky. Výtěžek 683,- Kč věnovaly na konto Stonožky. Je obdivuhodné, jak vše samy zvládly a náleží jim poděkování a pochvala. Celý jarmark probíhal v dobré pohodě a stonožkoví prodejci projevili své obchodnické nadání. Výborně si tak procvičili finanční gramotnost a zároveň se podíleli na pomoci druhým. Všechny potěšilo, že na jarmark dorazili i bývalí stonožkoví žáci. Všem děkuji za ochotu pomoci.

Mgr. Lenka Hrubá • Stonožkové děti ze ZUŠ Postoloprty měly možnost nabídnout své výrobky během velikonočního prodávání před budovou školy 4. dubna 2022. Získaná částka 5 374,- Kč bude zaslána na konto Stonožky. Děkujeme rodičům a přátelům našeho města za podporu a dětem za jejich pomoc Stonožce.

Dagmar Bartošová • Ve Fakultní nemocnici v Plzni byla otevřena nová Psychiatrická klinika, na jejímž vybavení se podílela i Stonožka. Pro podrobnosti klikni zde.


 • ZŠ v Bludově spolupracuje se šumperskou nemocnicí. Měsíc březen je na onkologii vyhlášen jako TULIPÁNOVÝ MĚSÍC a naše škola přijala výzvu na výzdobu ordinací a čekáren. Děti ve všech ročnících se zapojily a vytvořily krásná výtvarná dílka na téma TULIPÁN. Z nemocnice jsme po Vánocích dostali milé poděkování:


Z celého srdce chceme poděkovat dětem ze stonožkové ZŠ Karla staršího ze Žerotína v Bludově a především paní Mgr. V. Horáčkové.
Děti se svou vyučující nám v této těžké době darovaly krásné výrobky z keramiky k vyzdobení onkologického oddělení a k následnému prodeji těchto výrobků. V předvánoční době právě betlémy přispěly k dokreslení té pravé atmosféry na našem oddělení - v čekárnách i v ordinacích.

Nyní u nás mohou pacienti i jejich doprovod obdivovat různé postavičky, zvířátka a další výtvory. Pokud si výrobky za symbolickou cenu zakoupí, přispějí na zpříjemnění prostředí onkologie.
Je milé, že se děti snaží zlepšit svět a přinášet radost ostatním!


Ze srdce všem děkujeme!

Za kolektiv onkologie Jana Krahulová

 • V lednovém vydání časopisu FN Plzeň vychází tento článek - klikni zde.


 • Ježíšek z FN Plzeň naděloval v Africe. V sirotčinci ve městě Bamako v západní Africe naděloval Ježíšek dárky s menším předstihem. Koncem listopadu 2021 na toto odlehlé místo dorazila z plzeňské fakultní nemocnice trička malovaná nejmenšími pacienty. S nápadem přišla začátkem loňského roku paní Běla Jensen, prezidentka hnutí Na vlastních nohou – Stonožka (dobrovolná humanitární a mírová organizace). Do fakultní nemocnice poslala 60 bílých triček, na které pomocí fixů na textil vytvořily děti z Psychiatrické a Dětské kliniky FN Plzeň obrázky s českými vlajkami, stonožkami a jinými zvířátky. V polovině června do fakultní nemocnice přijeli s paní Jensen i zástupci Armády ČR, aby hotová trička převzali. Vojáci s nimi pak cestovali do 7 tisíc kilometrů vzdáleného města Bamako v Mali, do místního sirotčince, který vede paní Bibi oceněná rytířským řádem za svoji obětavou péči o opuštěné děti. A zde byla mise ukončena. Trička, společně s několika balíky humanitární pomoci (hračky, oblečení, hygienické prostředky), předali zdejším dětem, které se do nich okamžitě zamilovaly. Úžasný projekt dospěl do cíle. "Je báječné, že se spojily síly malých dětí ze dvou kontinentů. Tím, že vedeme děti k vzájemné pomoci, pomáháme vychovávat budoucí generaci, která bere pomoc a dobro jako součást svého života. Pomáhání směřuje k pevnějšímu přátelství a zároveň i k osobní pohodě. Prostě dělá s tělem i myslí zázraky," říká Běla Jensen, která se charitativním aktivitám věnuje desítky let. Zástupci Armády ČR se Stonožkou spolupracovali už na mnoha různých projektech. Dojmy z této mise popisuje npor. Peter Duhan: "Trička jsme jeli do sirotčince předat jen několik dní po našem příletu do Mali loni v listopadu. Nevěděli jsme přesně, co nás na místě čeká a v jakých podmínkách děti v sirotčinci žijí. O to víc jsme byli překvapeni, když jsme přijeli na místo. Hrála pro nás kapela, děti tancovaly, všude visely české vlajky. Děti se na nás usmívaly a byly zvědavé, co jsme jim přivezli. Vysvětlili jsme jim, kdo pro ně trička vyrobil, a že na ně myslí děti v České republice. Můžu upřímně říct, že dar je skutečně potěšil. " Stonožková myšlenka "děti pomáhají dětem" se naplnila a vykouzlila na tváři desítky úsměvů. Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka spolupracuje s FN Plzeň řadu let. Velká finanční podpora přišla v letech 2016-2018, kdy díky projektu "Věda, která léčí" předala Běla Jensen FN Plzeň a ZČU celkem milion korun na výzkum Crohnovy choroby u dětí. Dalším stonožkovým darem pro FN byl speciální stůl pro Neurologickou kliniku k rehabilitaci malých pacientů pomocí Vojtovy metody a každoročně jsou zaměstnanci FN zváni na Stonožkovou mši, kterou celebruje J. Em. Dominik kardinál Duka v Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Mgr. Gabriela Levorová, FN Plzeň


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku