Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Paní Bělu přijal Svatý otec František

Ve středu 5. června 2013 měla paní Běla v doprovodu českého velvyslance ve Vatikánu JUDr. Pavla Vošalíka, Mgr. Jaroslavy Spěváčkové a Mgr. Romany Štajerové ze ZUŠ Jagellonská v Plzni tu čest setkat se s papežem Františkem. Paní Běla mu představila práci hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka a předala mu dárek od stonožkových dětí - obraz s námětem sv. Cyrila a Metoděje.


______________________________________________________________________


Téhož dne byla v Českém náboženském centru Velehrad v Římě u příležitosti 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu zahájena výstava výtvarných prací stonožkových dětí. Tyto práce bylo možno předtím zhlédnout již na výstavě v pražském Anežském klášteře. Slavnostní vernisáže se mimo paní Běly zúčastnil i český velvyslanec ve Vatikánu JUDr. Pavel Vošalík, zástupci Svatého stolce a mnozí další vzácní hosté. Práce mladých umělců se velmi líbily a sklidily zasloužený ohlas.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku