Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Stonožková pergola předána klientům domova Zvíkovecká kytička


Poselství stonožkových dětí příštím generacím.
Uloženo do schránky ve zvíkoveckém
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Klikni zde.

Ve čtvrtek 26. září 2013 se do Domova Zvíkovecká kytička sjelo mnoho vzácných hostí. J. Em. Dominik kardinál Duka dostal totiž ke svým 70. narozeninám od Stonožkových dětí zvláštní dárek - zahradní pergolu. Rozhodl se věnovat ji právě klientkám zdejšího domova pro ženy a dívky, které ji kvůli svému postižení velmi nutně potřebují. A právě tento den otec kardinál pergole požehnal a předal ji do používání. Slavnosti se kromě J. Em. Dominka kardinála Duky a paní Běly zúčastnilo mnoho významný osobností. Ředitelka Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Jana Česká uvítala mnohonásobnou olympijskou vitězku v gymnastice paní Věru Čáslavskou, 1. zástupce náčelníka GŠ AČR genmjr. Miroslava Žižku, náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky plk. Zdeňka Jakůbka, velitele hradní stráže plk. Radima Studeného, generálního vikáře plzeňské diecéze Mons. Josefa Žáka, starostu Zvíkovce Petra Uhera, zvíkoveckého faráře Patera Dariuse Gebalu a mnoho dalších hostí.


Na realizaci pergoly Stonožka přispěla velmi významnou finanční částkou. Nebyla však sama. Projektu se zúčastnilo mnoho dalších sponzorů, kteří přispěli nejen finančně, ale např. dodali materiál nebo bezplatně odpracovali desítky hodin při jejím vybudování. Obzvláště nutno poděkovat Ing. Vladimíru Zábranskému z První chodské s.r.o., který vše zorganizoval a zajistil tak, aby pergola opravdu do konce září mohla být předána. Nelze opomenou také příslušníky Hradní stráže, kteří s domovem spolupracují již mnoho let.

Při této příležitosti došlo i k další velmi významné události. Do speciální schránky, která by měla být otevřena až za 100 let v rámci oslav 1250. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, byly vloženy písemnosti o dnešním Zvíkovci a o Domově Zvíkovecká kytička, poselství stonožkových dětí příštím generacím, stonožková knížka Létáme spolu jen do války a také dopis, podepsaný náčelníkem GŠ AČR gen. Petrem Pavlem, který dokumentuje spolupráci Stonožky a Armády České republiky. Schránka byla uzamčena 5 zámky do výklenku ve zdi zvíkoveckého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jednotlivé klíče budou uschovány u otce kardinála, paní Běly, u starosty Zvíkovce, u místního faráře a u ředitelky Domova Zvíkovecká kytička.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku