Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Přátelské setkání stonožkových pedagogů a přátel

Fotografie z celého slavnostního dne si můžete stáhnout kliknutím zde.
Celý soubor obsahuje 167 fotografií a je velký zhruba 33 MB. Proto stahování bude trvat déle.

V sobotu 15. června 2013 se sešli ve starobylých prostorách Arcibiskupského paláce stonožkoví pedagogové, spolupracovníci a příznivci na přátelském setkání. Pozvání přijali i další vzácní hosté - arcibiskup pražský J. Em. Dominik kardinál Duka, velvyslanec Norského království J. E. Jens Eikaas, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském prof. Petr Piťha, gen. Pavel Štefka, gen. Miroslav Žižka, Mons. Karel Janoušek, operní pěvec Adam Plachetka a mnozí další.
V 15.30 hod. přivítal J. Em. Dominik kardinál Duka spolu s paní Bělou všechny účastníky setkání. Oba ve svých krátkých projevech poděkovali všem stonožkovým pedagogům za jejich významnou nezištnou práci ve prospěch hnutí. Vždyť pod jejich vedením se na projektech Stonožky během 23 let její činnosti podílelo více než půl milionu dětí. Veliký dík patří i vojákům Armády České republiky, kteří během působení v zahraničních misích zajišťovali realizaci společných projektů. Nelze nepřipomenout i významnou pomoc Arcibiskupství pražského při organizaci výtvarných soutěží a následujících výstav, které proběhly při výročích svaté Anežky České a svatých Cyrila a Metoděje.


V podvečer pak ocenil kardinál Dominik Duka OP při příležitosti svátku sv. Víta práci několik významných osobností udělením Pamětní medaile svatých Cyrila a Metoděje a Svatovojtěšské medaile Arcibiskupství pražského. Mezi nimi byla i paní Běla, která obdržela ocenění za "...práci v oblasti pomoci dětem v rámci hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, které školní mládež vede k obecně lidským hodnotám a k vědomí toho, že vzdělání a slušnost má v naší společnosti své místo". Článek na webu Arcibiskupství pražského - klikni zde.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku