Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2017

Aktuality

Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!

 • Stonožkové děti ze ZUŠ Postoloprty svými prodejními aktivitami od začátku školního roku 2016/17 při podzimním a vánočním prodeji svých výrobků a při různých příležitostech v našem městě zaslaly na konto Stonožky 7 275,- Kč. Jsme moc rádi, že se příznivci i u nás mohou podílet na pomoci a podpoře výzkumu Crohnovy nemoci.

Dagmar Bartošová • Žáci ze Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici připravili vánoční jarmark. Výtěžek 6 600,- Kč zaslali na konto Stonožky.


 • Pěvecký sbor Pampelišky ze ZŠ v Zásmukách pod vedením pana učitele Květoslava Červeného uspořádal v pátek 15. 12. 2017 v zásmuckém kostele Nanebevzetí Panny Marie Adventní koncert pro Stonožku. Děti zpívaly nádherně a s velkou chutí, dospělí naslouchali a také se přidávali, a tak jsme společně prožili krásné předvánoční chvíle. Pěkná je i částka z dobrovolného vstupného 5 277,- Kč. Tu už jsme rádi poslali na konto Stonožky.

Soňa Součková


 • Stonožka na Kateřinském jarmarku. I letos žáci ZŠ a MŠ Prakšice prezentovali hnutí Na vlastních nohou Stonožka v kulturním programu a prodávali své výrobky na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Tyto výrobky přichystali žáci 1. - 9. třídy za pomoci učitelů v rámci celoškolního projektu Podzimní dílny. Další část výrobků naši žáci zhotovili ve výtvarném kroužku Stonožkové děti. Na pomoc byly přizvány instruktorky, které děti trpělivě vedly ve zdobení perníčků a ve zhotovování adventních vazeb a dalších dekorací. Těm nejmladším přišli pomoci rodiče. S výrobky nám také přispěl keramický kroužek školního klubu, děti ze zdejší mateřské školy a některé zhotovily děti za pomoci svých rodičů doma. Pomáhaly i rodiny, které přispěly sponzorskými dary k výrobě dekorací. V pátek 24. listopadu 2017 pak od rána prodávali žáci své výrobky ve stánku na Kateřinském jarmarku. Učitelé, rodiče i děti se střídali v prodeji během celého dne. Odpoledne jsme opět byli zařazeni do programu na náměstí, kde nám bylo umožněno prezentovat hnutí Na vlastních nohou, jeho výchovné a humanitární cíle a zaměření. Vvystoupili žáci 3. a 4. třídy, kteří spolu s moderátorkami z 9. třídy předvedli pásmo písní. O hudební doprovod se postaral pan Jan Trunda. Skladbu od Vivaldiho zahrál na housle Aleš Baránek. Hned v úvodu zazněla Stonožková hymna Never be alone, kterou zazpívali žáci tentokrát i v anglické verzi. Poté následovalo přivítání hostů. Potěšilo nás, že jsme opět mohli přivítat vzácnou návštěvu - pana Vítězslava Březinu, který přijal naše pozvání. Dále jsme přivítali zástupce MěÚ v Uhreském Brodě PhDr. Irenu Krejsovou a paní Markétu Gajdůškovou, pana Vlastimila Řezníčka, starostu obce Pašovice, Mgr. Pavla Savaru, ředitele ZŠ a MŠ Prakšice, PaedDr. Dagmar Bistrou, ředitelku stonožkové školy Uh. Brod Na Výsluní, rodiče dětí a další stonožkové přátele. Během programu zaznělo poděkování všem těm, kteří pomáhají hnutí realizovat jeho projekty na podporu potřebných. Pan Vlastimil Řezníček ve svém projevu ocenil práci dětí ve Stonožce a slíbil, že obec bude hnutí i nadále podporovat. Přiblížil také další projekt, který chystá obec Pašovice ve spolupráci se Stonožkou. Pan Vítězslav Březina ve svém projevu předal pozdravy od paní Běly a poděkoval všem přítomným za jejich nezištnou a obětavou práci. Pozval také přítomné jménem paní Běly na slavnostní setkání při mši svaté do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Symbolickou "stonožku zí perníku" jako poděkování tentokrát převzala za město Uh. Brod paní PhDr. Irena Krejsová, pan Vlastimil Řezníček za obce Pašovice a Prakšice, pan Vítězslav Březina za podporu našich akcí, pan Jan Trunda za hudební doprovod a spolupráci při nácviku programu. Ale ta nejkrásnější perníková stonožka byla zaslána paní Běle, zakladatelce a prezidentce hnutí, jako poděkování za její práci a životní přínos ve prospěch všech těch, kteří to potřebují. Je pěkné, že naše škola a my všichni patříme k těm, kteří se snaží alespoň malým dílem pomoci. Těší nás, že se k nám přidávají další a další lidé s nabídkou spolupráce. Díky práci ve Stonožce se u dětí formuje vztah k práci i k pomoci bližním. To patří mezi priority ve výchovném působení nás všech, kteří s hnuím spolupracují. Získaná částka 5 780,- Kč i letos poputuje prostřednictvím Stonožky Fakultní nemocnici v Plzni k výzkumu léčby Crohnovy choroby.

Jana Kovaříková • Paní Bělo, ráda bych Vám poděkovala nejen jménem pěveckého sboru - klikni zde, ale i za svoji osobu za mimořádný zážitek v pátek 1. 12. 2017 Ten můj byl ještě umocněn návštěvou arcibiskupství. Hodně energie a nadšení do Vaší obdivuhodné práce přeje

Zdeňka Málková


 • Nelze si představit svítící strom v Dolním Bukovsku bez tradičního trhu pro Stonožku. Je to neuvěřitelné, ale letos jsme se sešli na náměstí před kostelem již po desáté. Je úžasné, kolik máme šikovných dětí, maminek i paní učitelek. Jejich krásné výtvory obohatily náš trh a návštěvníci si odnášeli výrobky, které jim pomohou vytvořit hezkou vánoční pohodu. Samozřejmě nesměl chybět ani "svařák" a vynikající zákusky. Předvánoční atmosféra ovládla celé náměstí. Jen tak postát a popovídat s přáteli, nikam nespěchat, zaposlouchat se do vánočních písniček zpívaných našimi dětmi. Takový byl páteční podvečer. Výrobky mizely ze stolů obrovskou rychlostí. A jak to dopadlo? Opět výborně. Bukovská škola přispěje na stonožkové konto částkou 25 000,- Kč. Poděkování patří nejen všem, kteří tvořili úžasné výrobky a napekli výborné zákusky, ale i těm, kteří se podíleli na technickém zajištění - od nácviku písní, až po osvícení celého prostoru. A samozřejmě také lidem s dobrým srdcem, kteří přišli a nakoupili. Všichni dohromady již deset let spolu ochotně a nezištně fungují a jejich zásluhou je úspěch této akce pravidelně zajištěn.

Helena Kovaříková


 • Díky divadelnímu představení, charitativnímu koncertu v kostele sv. Markéty a stonožkovému jarmarku naše škola přispěje na výzkum léčby Crohnovy nemoci finanční částkou ve výši 25 215,- Kč. Poděkování patří všem dětem a dospělým, kteří se na této úspěšné akci podíleli finančním přispěním či obětavou prací.

D.Petříková, ZŠ Dukelská, Strakonice


 • Letošní slavnostní mše pro Stonožku se uskutečnila v pátek 1. prosince 2017 v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Klikni zde. • Stonožkový týden na 20. ZŠ Plzeň. V týdnu od 6. do 10. 11. 2017 probíhal u nás na škole každoroční stonožkový týden. Žáci školy se tak s nadšením podílí na charitativní akci pro hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Kreslí a vyrábí stonožky. Letošní získané peníze jsou určeny na výzkum Crohnovy nemoci. Výzkum léčby této choroby probíhá v Plzni. Letos se podařilo získat opravdu rekordní částku 21 861,- Kč. Všem moc děkujeme za příspěvky a podporu.

Mgr. Ilona Jehličková, zástupce ředitele 20. ZŠ Plzeň • Svatý Martin pomůže potřebným. Dne 10. 11. 2017 proběhl již 22. ročník akce průvod sv. Martina městem Mělník. Při této příležitosti se uskutečnil tradiční vánoční prodej drobných předmětů, dekorací a teplých nápojů. Do prodeje přispěli žáci školy, jejich rodiče, žáci ZŠ J. Matiegky a studenti České zahradnické akademie Mělník. Podpořili nás i zástupci města Mělník. Celkový výtěžek akce je 23 277,- Kč. Získanými penězi můžeme proto tradičně pomoci Stonožce a zároveň i přispět na rehabilitaci a léčebné výdaje naší žákyně třídy I.A Nikolky Čížkové, která trpí spinální svalovou atrofií a je nucena se pohybovat na vozíku. Děkujeme z celého srdce všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu svatomartinského setkání a kteří podpořili tento smysluplný projekt. Vaší pomoci si nesmírně ceníme.

ZŠ Jungmannovy sady Mělník


 • Koncert pro válečné veterány. Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 patřila Dvořákova síň pražského Rudolfina tradiční připomínce Dne válečných veteránů. Prostory zaplnili do posledního místa především vojáci s rodinnými příslušníky. V úvodu slavnostního koncertu vystoupil s projevem jménem všech veteránů válečný pilot RAF generálmajor Emil Boček, který je místopředsedou Československé obce legionářské. Nejdříve návštěvníky v sále požádal o minutu ticha za padlé kamarády – hrdiny 2. světové války a poté řekl: "Chtěl bych poděkovat ministerstvu obrany a české armádě, že na nás, veterány, nezapomínají a že nám pomáhají i v osobním životě". O sváteční atmosféru se s veterány podělil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář. Koncert si připravili umělci z Ústřední hudby AČR se svými hosty a sólisty. Program koncertu byl sestaven tak, aby každý z posluchačů nalezl skladbu, která pohladí jeho srdce. Orchestr se představil několika orchestrálními skladbami, ale také vystoupili vynikající instrumentální sólisté. Účinkovala také úžasná nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková. Pod taktovkou podplukovníka Jaroslava Šípa a majora Patrika Spinka zazněly skladby slavných autorů. Např. arie Královny noci zKouzelná Flétna, arie Julie z opery Romeo a Julie, melodie z filmů Titanic a Piráti z Karibiku. Vystoupili nejen přední operní, muzikáloví a jazzoví sólisté, ale také dětský Pěvecký sbor Stonožka, složen z žáků Základní školy ze Spáleného Poříčí a žáků ZUŠ ze Starého Plzence pod vedením sbormistra Mgr. Romana Škaly. Písní Chválím Tě, země má od J. Uhlíře a Z. Svěráka, kterou zazpívali společně s muzikálovým zpěvákem Josefem Vágnerem, dohnal některé přítomné k slzám. Stonožkové hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka – spolupracuje s Armádou ČR již několik let. I další píseň Never Be Alone, která se stala stonožkovou hymnou, zazpíval pěvecký sbor společně s Josefem Vágnerem. Na závěr slavnostního koncert si všichni společně zazpívali píseň Škoda lásky, kterou v době 2. světové války znal snad celý svět. Koncert dýchal výjimečnou, slavnostní atmosférou. Bylo pro nás velkou ctí, účastnit se této významné akce. Pochvala a poděkování patří všem žákům pěveckého sboru a zejména panu učiteli Mgr. Romanu Škalovi a jeho kolegyním Petře Vlachové a Markétě Kofroňové, kteří sžáky písně nastudovali.

Mgr. Soňa Tikalská


Ve čtvrtek večer jsme měli tu čest zúčastnit se slavnostního koncertu Ústřední hudby AČR, který se konal ve Dvořákově síni v Rudolfinu. Nejen, že jsme se mohli zúčastnit, ale náš pěvecký sbor spolu s Josefem Vágnerem pod vedením pana učitele Mgr. Romana Škaly zpíval tři písně - Chválím Tě, země má, Never Be Alone a Škoda lásky. Děti sklidily velký potlesk. Koncert navštívili také rodiče dětí ze sboru a učitelky a učitelé ze základní školy. Slavnostní akce byla věnována válečným veteránům z válek, misí a lokálních konfliktů. Tento den je příležitostí veřejně si připomenout vlastence, kteří ve válečných apokalypsách, ohraničených lety 1914 – 1918 a 1939 – 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti a za obnovení státní suverenity. Na závěr všichni posluchači povstali a následoval dlouhotrvající potlesk "standing ovation". Pro nás pro všechny to byl úžasný zážitek, kterých v životě není mnoho. Děkujeme a veteránům věnujme tichou vzpomínku.

Mgr. J. Šeffl, ředitel školy • Ve čtvrtek 26. října 2017 převzala paní Běla z rukou náčelníka GŠ AČR armádního generála Josefa Bečváře čestný odznak AČR Za zásluhy, který ji byl udělen za mimořádné zásluhy o rozvoj spolupráce s AČR. Pro podrobnosti klikni zde.


 • Naše škola ZŠ Npor. Loma v Příboře je již více než dvacet let zapojena do Stonožkového hnutí, v rámci něhož děti pomáhají dětem. Žáci opět malovali vánoční přání, které jsme odeslali paní Běle Gran Jensen – prezidentce hnutí. V měsících říjnu a listopadu 2017 žáci ve škole organizovali aktivity na podporu Stonožkového hnutí. Zahájeny byly v den třídních schůzek Stonožkovým bufetem, kde si mohli rodiče zakoupit věnečky, tvarohové a makové koláčky, či slané pečivo, které připravili žáci. V dalším týdnu pak žáci z 1. stupně připravili pro své spolužáky rovněž Stonožkové bufety. Žáci i ostatní pracovníci školy si mohli nakoupit sladké i slané dobroty, které většinou připravily maminky často spolu se svými dětmi. Jednalo se například o bábovky, rolády, koláče, rohlíčky, šneky, oplatky, bonbóny, lízátka a mnoho dalších zákusků a dezertů. Další z akcí na 1. stupni byl prodej výrobků z barevných gumiček a korálků, balónků, autíček a knih. V listopadu pokračovaly ve stonožkových bufetech i třídy 2. stupně. Opět to bylo slané a sladké pečivo, mimo jiné i řízečky nebo párek v rohlíku. Žáci uspořádali také tradiční bazar plyšáků. Z velkého množství plyšových hraček si děti nakoupily ty, které se jim nejvíce líbily. Během akcí pro Stonožku jsme získali 30 281,- Kč, které jsme zaslali na konto Stonožky. Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům i rodičům, kteří svým dílem přispěli na pomoc STONOŽCE, tedy hnutí Na vlastních nohou.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

 • Základní škola Chýnov je zapojena v humanitárním hnutí "Na vlastních nohou", které nese logo "Stonožka". Ve dnech 18. – 20. října 2017 jsme realizovali "Stonožkové dny". Celá škola se proměnila v "cukrárny, kavárničky i restaurace s rychlým občerstvením". Velké poděkování patří třídním učitelům, ale i rodičům a prarodičům žáků, protože maminky i babičky připravily mnoho dobrot. Zapojili se i tatínkové například výrobou obouvátek na boty se znakem stonožky nebo výrobou dřevěných ozdob. Dále děti prodávaly řadu svých výrobků například z korálků, drátkované a háčkované ozdoby, pokojové květiny, sušené ovoce, balónky s heliem, dřevěné a textilní dekorace atd. V letošním roce jsme na konto Stonožky odeslali 34 000,- Kč. Žáci pátých ročníků a 6. B se zúčastní mše pro Stonožku v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mši bude celebrovat Dominik kardinál Duka. Žákyně Kateřina Šindelářová přečte přímluvu a Jiří Maršík předá kardinálu Dukovi obětní dar – stonožkový dort. I letos půjde výtěžek "Stonožky" na výzkum Crohnovy nemoci.

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

 • Stonožka pomáhá školákům v Bamaku. V úterý 17. října 2017 předali čeští vojáci školní potřeby dětem ze základní školy v Bamaku v Mali. Školní pomůcky a hračky shromáždily děti z České republiky. Sbírka byla uspořádána pod patronátem hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. V ranních hodinách vyrazilo družstvo 10. úkolového uskupení se svými vozidly splnit neobvyklý úkol. Cílem cesty byla katolická škola "Ecole de la Cathedrale – Enseignement Catholique". Vozidla byla naložena několika krabicemi s psacími a kreslícími potřebami a plyšovými hračkami. Při příjezdu proběhlo přivítání ředitelem školy za přítomnosti školního inspektora a duchovních představitelů křesťanské komunity v Bamaku. Školu navštěvuje přibližně 800 žáků ve věku od 6 do 16 let a školní docházka zde není povinná. Po uvítání proběhla krátká beseda, kde ředitel uvedl, že veškeré pomůcky a školní uniformy musí hradit rodiče. Následovalo předání školních pomůcek. Při vstupu do třídy 1.stupně tlumočník dětem krátce představil hnutí Stonožka a příslušníci kontingentu začali dětem předávat školní pomůcky a plyšové hračky. Žáci dávali najevo svou radost hlasitým pokřikováním a nadšeně přijímali dary z rukou českých vojáků. Při návštěvě třídy druhého stupně inspektor zdůraznil důležitost vzdělání a motivoval žáky k dobrým studijním výsledkům. Při loučení ředitel školy znovu vyjádřil poděkování a vděčnost České republice za předané dary. Dále uvedl, že každá pomoc ze zahraničí je pro žáky velkou motivací.


 • Od jara loňského školního roku si žáci 1. stupně ZŠ Klatovy, Plánická ulice uschovávali výrobky, aby je nabídli svým rodičům na charitativním bazárku. Ten se uskutečnil dne 3. 10. 2017. Účast rodičů byla vysoká a zájem o Stonožku také. Všechny zaujalo, že výzkum bude probíhat v Plzeňském kraji a bude se týkat tak závažného onemocnění jako je Crohnova nemoc. To se odrazilo i na výši vybrané částky 18 300,- Kč. Žáci 2. stupně vytváří vstupenky na charitativní koncert ZUŠ pro Stonožku pod vedením pana Pletichy.

Mgr. Iveta Smolíková, ZŠ Klatovy, Plánická ul.


 • Ve středu 20. září 2017 navštívila Mgr. Jana Kovaříková s manželem a panem Vítězslavem Březinou pomocného biskupa Olomoucké arcidiecéze Mons. Josefa Nuzíka v jeho kanceláři na Olomouckém arcibiskupství. Poblahopřáli mu jménem hnutí "Na vlastních nohou" k jmenování biskupem a k následnému svěcení, které se uskutečnilo 14. října 2017 v katedrále v Olomouci. Otec biskup se zajímal o činnost našeho hnutí a o práci dětí ve prospěch potřebných. Ocenil také kulturní akce, kterými se hnutí Stonožka prostřednictvím dětí prezentuje na veřejnosti. Ostatně právě jedné takovéto akce - školní vernisáže výstavy dětí k výročí císaře Karla IV. - se již v minulých letech zúčastnil. K naší velké radosti přislíbil účast na letošní stonožkové mši svaté, která se každoročně koná v adventním čase v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Setkání bylo krásné a obohacující a pro nás, aktivní dobrovolníky, kteří se věnujeme hnutí již od začátku, bylo povzbuzením, že myšlenky solidarity dětí a jejich pomoci potřebným jsou stále inspirující a podporované.

Mgr. Jana Kovaříková


 • V rámci třídních schůzek na ZŠ M. Horákové v Kopřivnici proběhla akce pro "STONOŽKU". Děkujeme všem, kteří si zakoupili drobné dárky a přispěli tím na dobrou věc. Na konto hnutí Na vlastních nohou nakonec byla odeslána částka 3 050,- Kč. Na přípravě této akce se podílely Mgr. Pešová a Mgr. Tománková.


 • V úterý 12. září přivítalo Spálené Poříčí vzácnou návštěvu. S náčelníkem GŠ AČR gen. Josefem Bečvářem, jeho manželkou a paní Bělou přijeli i vojáci z několika útvarů naší armády, aby si spolu s dětmi z místní základní školy a jejich pedagogy připomněli 17. výročí spolupráce Stonožky a Armády České rebupliky. Pro podrobné zpravodajství klikni zde.


 • V sobotu 9. září 2017 se uskutečnila v Lázních Kynžvart v rámci lékařského semináře "Nefro-urologie v dětském věku" dražba výtvarných prací stonožkových dětí, jejíž výdělek byl určen na podporu výzkumu Crohnovy nemoci. Řídil ji člen divadla v Chebu Dominik Veber, který byl oblečen jako licitátor z 19. století. Atmosféra byla velmi přátelská a večer se opravdu mimořádně vydařil. Podařilo se vydražit 11 dětských prací za celkovou částku 54 000,- Kč. Paní Běla předala při této příležitosti panu řediteli lázní Ing. Janu Ludvíkovi, MBA dalších 50 výtvarných prací stonožkových dětí, které budou zdobit budovy lázní.
 • V prostorách Nové scény Divadla J. K. Tyla v Plzni je možno navštívit od 7. září do 10. října 2017 výstavu dětských prací ze soutěže Medicina v historii.
 • V pondělí 4. září 2017 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Přivítat nové žáčky do prvních tříd přišli kromě pana ředitele školy Mgr. Jiřího Šeffla a paní zástupkyně Mgr. Soni Tikalské také pan starosta Ing. Pavel Čížek, místostarosta Ing. Jindřich Jindřich a zakladatelka hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Běla Gran Jensen. Do školních lavic letos poprvé zasedlo 36 prvňáčků. Většina z nich se do školy těšila. Paní Běla zavzpomínala na svůj první školní den a svoji třídní učitelku. Přiznala, že ona sama se do školy první den moc netěšila. Prozradila dětem, jaký dárek by si od nich v červnu přála k narozeninám – samé jedničky. Jestli se jí to splní, se dozvíme na konci školního roku. Spolu s paní Bělou přivítal nové žáčky zpěvák a herec Josef Vágner. Zavzpomínal také na svoje školní léta. Po slavnostním přivítání prvňáčků zazpíval všem žákům v tělocvičně několik písní a s žáky si velmi přátelsky popovídal. Na konci nechyběla autogramiáda. Z takového zahájení školního roku měli radost nejen žáci, ale i někteří rodiče, kteří přivedli svoje děti poprvé do školy. Přejeme všem žákům, kterých letos nastoupilo do školy 260, hodně úspěchů v celém školním roce, rodičům a pedagogům pevné nervy.

Mgr. Soňa Tikalská, zástupkyně ředitele ZŠ Spálené Poříčí • Naše škola, ZŠ T. G. Masaryka v Blansku, se ve školním roce 2016/2017 zapojila do humanitární pomoci pro Stonožku. Děti během celého roku sbíraly hliník a tříděný papír. Z obou sběrů tak přispěly na konto Stonožky částkou 10 000,- Kč. Zapojily jsme se i do výtvarné soutěže "Medicína v historii", kterou vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou ve spolupráci se Západočeskou Univerzitou v Plzni a Fakultní nemocnicí Plzeň, kterou Stonožka podporuje při výzkumu Crohnovy choroby. Děkujeme všem dětem a rodičům za pomoc pro nemocné děti.

Mgr. Viktorinová, Mgr. Vašíková


 • Netradiční předání vysvědčení zažili žákyně a žáci 7. A a 8. A ZŠ ve Spáleném Poříčí spolu se svými třídními učitelkami, s panem ředitelem a paní učitelkou J. Hodkovou. V pátek 30. 6. 2017 jsme odjeli do Prahy na Vítkov, kde nás čekal bohatý program. Nejprve jsme si prohlédli nejnovější vojenskou techniku a pak už jsme očekávali příchod náčelníka Generálního štábu AČR gen. Josefa Bečváře s chotí. Po slavnostním uvítání následovalo předávání vysvědčení přímo z rukou pana generála a společné focení. Byla to opravdu slavnostní chvíle a moc jsme si ji užívali. Velmi milé bylo také setkání s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou, gen. Pavlem Štefkou a dalšími stonožkovými přáteli. Na Čestném nádvoří Národního památníku na Vítkově jsme pak přihlíželi slavnostnímu nástupu vojáků, pokládání věnce k hrobu neznámého vojína a přeletu letounů přímo nad našimi hlavami. Při této příležitosti byla udělena nejvyšší resortní vyznamenání. Minutou ticha všichni přítomní uctili památku vojáků, kteří padli při obraně vlasti. Ještě před přeletem stíhaček zazpívaly některé děti za doprovodu kytary paní Věry Krátké symbolickou píseň Chválím tě země má. Pak jsme se přesunuli do slavnostní síně Národního památníku na Vítkově, kde následovalo předání symbolického šeku pro Vojenský fond solidarity. Náš program dále pokračoval. Vyběhli jsme 146 schodů a kochali se pohledem na Prahu. Naši misi jsme zakončili v muzeu, kde jsme se zapsali do pamětní knihy - "Byl to super den, plný nevšedních zážitků, moc za něj děkujeme." Nás také pochválili a to přímo dva příslušníci armády: "Stonožkové děti, dnes vám Praha ležela u nohou. Zvládli jste to, jste výborní."

Mgr. J. Strachoňová, ZŠ Spálené Poříčí • Naše škola se ve školním roce 2016/2017 zapojila do humanitární pomoci pro Stonožku. Děti během celého roku sbíraly hliník a tříděný papír. Ze sběrů tak přispěly na konto hnutí Na vlastních nohou částkou 10 000,- Kč. Zapojili jsme se i do výtvarné soutěže "Medicína v historii", kterou vyhlásila Stonožka ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Fakultní nemocnicí Plzeň. Děkujeme všem dětem a rodičům za humanitární pomoc pro nemocné.

Mgr. Viktorinová, Mgr. Vašíková, ZŠ T.G. Masaryka v Blansku


 • Od 15. června 2017 do konce měsíce pořádají žáci ze ZŠ Bludov ve vestibulu školy výtvarnou výstavu "Medicína v historii". Námětem prací je historicky pojaté téma zdraví, péče o zdraví, léčba, nesmrtelnost ... už od pradávných dob. Děti zpracovaly toto nelehké téma s nevšední originalitou a kreativitou. O tom se můžete přesvědčit sami, pokud výstavu ve vestibulu školy navštívíte a prohlédnete si vystavené práce. Pro zobrazení prací klikni zde.

Vladimíra Horáčková


 • ZUŠ Postoloprty se letos aktivně zúčastnila několika akcí. Uspořádala velikonoční prodej, prodávala výrobky žáků na bazaru na postoloprtských slavnostech Trampská Porta Apostolorum a uspořádala výstavu výtvarných prací na zámku Stekník při příležitosti oslavy zrestaurování sochy Neptuna z kašny zámecké zahrady. Další významnou akcí, na které měli možnost předvést své umění žáci různých oborů naší ZUŠ, byl celostátní projekt ZUŠ OPEN, jehož iniciátorkou je operní pěvkyně Magdaléna Kožená. Letos se prozatím podařilo získat na podporu výzkumu Crohnovy choroby celkem 9 138,- Kč.

Dagmar Bartošová, ZUŠ Postoloprty • Hnutí Na vlastních nohou Stonožka již druhým rokem podporuje výzkum Crohnovy nemoci v plzeňské Fakultní nemocnici. Crohnova choroba je nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu, které má kolísavý průběh. Počet nemocných se každoročně zvyšuje a mezi pacienty se stále více objevují děti. Jen v plzeňské fakultní nemocnici se s "Crohnem" léčí desítky dětských pacientů. Právě jim je určen výtěžek finanční sbírky Společně proti Crohnovi, při které spojili své síly vojáci Armády České republiky, příslušníci Ministerstva obrany, zaměstnanci státních podniků a příspěvkových organizací resortu MO, Charita ČR a Stonožka. Záštitu nad sbírkou, která se konala od 17. do 27. dubna 2017, poskytl ředitel Vojenského zpravodajství plukovník gšt. Jan Beroun. A tak v pátek 19. 5. 2017 přijal patron Stonožky Jeho Eminence Dominik kardinál Duka v Arcibiskupském paláci zlomek těch, kteří se o tuto akci zasloužili. Při této příležitosti předali přítomní zástupci ozbrojených sil prezidentce Stonožky paní Běle Gran Jensen a řediteli FN Plzeň MUDr. Václavu Šimánkovi symbolický šek na úctyhodných 277 568,- Kč reprezentující konečný výsledek sbírky. Kardinál Duka vyjádřil velký dík všem organizátorům a zejména přispěvatelům a rovněž vyzdvihnul přínos spolupráce vojenských složek s civilním sektorem, která zůstává příkladem i do budoucna. Paní Jensen se k uvedenému srdečně připojila a připomněla, že spolupráce Stonožky s AČR ku prospěchu potřebným trvá již 17 let. Setkání se také zúčastnila paní Jana Bečvářová, manželka náčelníka Generálního štábu AČR arm. gen. Josefa Bečváře, která již delší dobu projekty Stonožky podporuje.
 • Zajímavý seminář Plzeňské unie neslyšících z.s. "Odstraňujeme komunikační bariéry". Dnes 12. 4. 2017 jsme měli ve škole zajímavou besedu, na kterou asi dlouho nezapomeneme. Beseda se týkala osob se sluchovým postižením. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to být neslyšící. Museli jsme odezírat slova nebo krátké věty, naučili jsme se několik základních slov ve znakovém jazyce (třeba ahoj, prosím, děkuji, ano, ne, já se jmenuji, jak se máš...) a dozvěděli jsme se mnoho nového. Většina z nás například nevěděla, že každý stát má vlastní znakový jazyk. Také jsme si zahráli tichou poštu, ale právě ve znakovém jazyce. Bylo to mnohem těžší, než jsme čekali. Na konci besedy jsme se mohli ptát na to, co nás zajímalo, a také nám předvedli naše jména ve znakovém jazyce. Celé dvě hodiny všichni pozorně poslouchali. Beseda byla opravdu moc povedená a naučila nás toho opravdu hodně!

Adéla Černá, 8. A, ZŠ Spálené Poříčí


Chtěl bych poděkovat za vynikající seminář "Odstraňujeme komunikační bariéry" slečně Ludmile Baškové a Monice Říhové z Plzeňské unie neslyšících z.s.. Zažil jsem mnoho přednášek, besed, seminářů..., ale tento patřil mezi špičkové! Naši žáci se zájmem nejen poslouchali, ale sami si vyzkoušeli znakovou řeč, odezírání a další komunikace. I pro nás, pedagogické pracovníky, to byl velký zážitek. Dokonce si někteří zás "vyměnili hodiny", aby mohli být na celém semináři. Určitě navštívíme i kavárnu Pierot v Plzni, kde se mluví rukama.

Mgr. Jiří Šeffl, ředitel školy, ZŠ Spálené Poříčí • V úterý 4. dubna 2017 byla zahájena jubilejní 20. velikonoční výstava v MŠ Na Smetance v Praze 2. Mezi hosty nechyběla paní Běla, nášelník GŠ AČR gen. Josef Bečvář a mnoho dalších. Pro podrobnosti klikni zde.


 • Ve čtvrtek 23. března 2017 byla v ZŠ Kladská 1, Praha 2 zahájena tradiční výstava výtvarných prací všech žáků školy. Jedná se již o 19. ročník slavnostní stonožkové vernisáže "Inspirace uměním". Na vernisáž bývají zváni rodiče, přátelé i významné osobnosti, několikrát tu byl např. Dominik kardinál Duka. Tentokrát přišla na slavnostní vernisáž do Kladské poslankyně a starostka MČ Praha 2 Jana Černochová. Snad nikdy tu nechyběli zástupci armády. Letos pozvání přijal náčelník GŠ AČR armádní generál Josef Bečvář, který přišel i s manželkou. A stejně tak za 19 let nechyběla ani jednou paní Běla, která i letos výstavu zahájila. Přijeli se podívat i němečtí partneři školy v Kladské z Backnangu v Bádensko-Württembersku: ředitelka Karin Moll a její zástupkyně Stefanie Mattes. Děti zapívaly společně stonožkovou hymnu Never be alone a hudebního doprovodu se ujala žákyně 1. B Klára Gibišová, která ohromila všechny přítomné svou nádhernou hrou na klavír. Letošní téma "Inspirace uměním" poskytlo dětem široké pole působnosti. Vedle Karafiátových Broučků nebo Čapkova Pejska a kočičky neváhaly ty starší sáhnout k tvorbě v oblasti abstrakce, kubismu, či architektonických návrhů podle výstavy Jana Kaplického. Bez obrázku z Kladské nikdy neodchází starostka Jana Černochová. Tentokrát ji zaujala tvorba inspirovaná "Výkřikem" Edvarda Muncha. V 18 hodin děti spočítaly výtěžek, který činil 47 435,- Kč. Tolik korun dali rodiče jako příspěvek na léčbu Crohnovy choroby za čtvrteční odpoledne. Během pátku se částka vyšplhala na 50 000,- Kč, což je za uplynulých 19 let rekordní částka!

Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka školy

Článek na webu Armády České republiky - klikni zde.


 • Základní umělecká škola Třemošná pořádala v neděli 12. března 2017 v Kulturním domě v Záluží Koncert pro Stonožku. Účastníky pozdravil plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který si vzal patronát nad projektem na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci, společně s prezidentkou hnutí Stonožka paní Bělou Jensen. Kulturní zážitek byl velkolepý, potlesk nebral konce. Posluchači byli uchváceni vystoupením orchestru Tremolo pod vedením Dalibora Bárty a pěveckého sboru Arnicor pod vedením Jarmily Žižkové, ředitelky ZUŠ Třemošná. Součástí charitativního koncertu byl prodej obrázků, které namalovaly děti z místní i okolních mateřských škol a konec večera byl završen vyhlášením částky, kterou všichni zúčastnění přispěli na výzkum Crohnovy choroby. Hnutí "Na vlastních nohou" Stonožka převezme od organizátorů více jak 19 tisíc korun.
 • Ve čtvrtek 16. března 2017 se v Zubří konala jubilejní desátá Benefice pro Stonožku. Klikni zde.


 • Přeškrtaný šek… Prvních čtrnáct dnů v únoru jsme v pražských Modřanech, v prostorách stylově upraveného Viničního domku pod starou modřanskou vinicí prožívali velký svátek. Děti z výtvarné dílny Barevný domeček a z výtvarných kurzů DDM Monet připravily výstavu svých prací spojenou s dobročinným bazárkem pořádaným ve prospěch hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka. Několik týdnů před výstavou děti ve věku od 5 do 15 let vysedávaly u šicích strojů a vyráběly obaly na mobilní telefony, laminovaly záložky do knih a velikonoční prostírání, vyráběly keramické květináče na kaktusy, drátovaly zápichy do jarních dekorací a ještě mnoho dalšího. Neuvěřitelně prožívaly přípravu na svůj první "bazárek" ve prospěch Stonožky. Báječné bylo, že jsme si mohli krásně při práci povídat. O tom, jak vyrůstají některé děti bez rodičů ať ve válkou zasažených oblastech nebo z důvodů třeba jim vůbec ne známých. O tom, že někdo je nemocný a zatím neexistuje účinná léčba, ale je možné se zapojit do pomoci financování výzkumu léčby… A tak jsme připravili výstavu a bazárek. Vernisáž byla krásná, přišli rodiče, spolužáci a hodně věcí se prodalo. A potom přišlo něco, co bylo úplně nejkrásnější. Každý den přišlo do dílny některé z dětí a jako špion hlásilo: "Rychle, musíme udělat další obaly na mobily, včera jsem vzal na výstavu tetu a zjistil jsem, že už jsou skoro všechny obaly pryč." Velmi nám se vším pomohl starosta naší městské části pan Milan Maruštík se svým týmem. Od počátku příprav přes celou realizaci pomáhali mediální prezentací, na stránkách radnice Prahy 12 probíhala pozvánka a co bylo hlavní, poskytli výstavní prostory. Celá akce měla ještě jeden rozměr. Během uplynulých pěti měsíců děti průběžně vytvářely velké projekty z papírových roliček a tak vznikl velký pohádkový hrad a pyramida. Včetně osazenstva. Byla tam sličná princezna, moudrý král, laskavá královna, kuchtička, komorná, dvorní dáma, švadlenka, faraon, strážce hrobky i mumie. Přemýšleli jsme a vymysleli, že bychom rádi tyhle dvě velké stavby (hrad měl na výšku víc než 120 cm) dali dětem třeba do nějakého dětského domova a přidali k němu dostatečné množství materiálu na vytvoření příběhu. Spojili jsme se s Dětským centrem při Thomayerově nemocnici a paní ředitelka MUDr. Jaroslava Lukešová se ukázala být přesně tou osobou, které jsme objekty chtěli věnovat. Poslední den výstavy, 14.únor, byl ovšem velmi slavnostní. Muzikanti ze ZUŠ Music Art ladili už hodinu před začátkem a následně předvedli, že jsou skutečně nadmíru šikovní. V šest hodin večer přijela paní Běla a to byl pro nás doopravdy vrchol. Děti se na ni celou dobu těšily a teď ji viděly na vlastní oči. Posílám pár fotek, je na nich vidět, jak to prožívaly. Díky podpoře celé akce ze strany radnice přijela i pražská televize a natočila velmi hezkou reportáž. V závěru večera se přihodila kuriozní a úsměvná věc. Když jsme vypisovali po sečtení vybrané částky dárkový poukaz ve prospěch Stonožky, přiběhla maminka jedné z "tvořilek" se slovy: "Já to dřív záce nestihla" a koupila a do kasičky ještě přihodila. Škrtalo se. Poprvé. Potom doběhl další a škrtalo se podruhé. Nakonec má poukaz škrtance čtyři a výsledná získaná částka je 3 340,- Kč. Poprvé. To je dobré, nebo ne?

Ivana Svobodová, Barevný domeček


A zde je reakce z Úřadu městské části Praha 12:


Dobrý den, paní Svobodová,
moc rádi, moc Vám děkujeme za nápad a realizaci krásné akce. Na základě této události jsme se rozhodli podporovat letos Stonožku během všech akcí, které budeme pořádat ve Viničním domku, tak věřím, že ještě přispějeme. Zmiňovala jste, že máte zájem o další akci, tak pokud se Vám to bude hodit a bude to aktuální, ozvěte se prosím.
Budeme se těšit na další spolupráci s Vámi.
Pěkný den,

Ing. Radka Černá, poradce starosty, městská část Praha 12

 • Ve čtvrtek 16. 2. 2017 jsme se vydali na exkurzi do výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) – moderní výzkumné centrum Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Využili jsme pozvání od pana děkana Doc. RNDr. Miroslava Lávičky. Pozvání dostaly stonožkové školy vámci projetu Věda, která léčí. V rámci tohoto projektu přispíváme na výzkum léčby Crohnovy choroby. Naše škola přispěla v březnu 2016 výtěžkem 40 000,- Kč ze stonožkové vernisáže a v prosinci příspěvkem 30 000,-Kč z vánočního koncertu v pražské Lucerně. V Plzni nás přivítal pan proděkan pro rozvoj FAV Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D., který se nám věnoval po celé dopoledne plné zážitků. Exkurze byla pro naše žáky za odměnu. Třídní učitelé vybrali 3 až 5 žáků z 5. až 9. třídy, kteří jsou příkladem pro ostatní z hlediska chování, prospěchu, jsou ochotni pomoci a vědí, co znamená slovo slušnost, poctivost, vstřícnost. Děkujeme za skvělou exkurzi, která byla pro všechny opravdovým zážitkem a odměnou!

Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka ZŠ Kladská, Praha


Naši ši žáci 5. ročníku popsali exkurzi těmito slovy:

16.2 2016 jsme se vydali na FAV (fakultu aplikovaných věd) do Plzně. Když jsem poprvé uviděl fakultu, byl jsem ohromen. Na fakultě bylo několik stanovišť, které jsme navštívili.


1. stanoviště bylo u virtuální reality HTC Vive, která mě doslova dostala. Bylo zde i "barvoměnící" pískoviště, které měnilo barvy podle výšky (když nízko, tak modré jako voda atd.), ale hvězdou prvního stanoviště byl HTC Vive.


2. stanoviště, u kterého jsme byli, byla stanice, kde jsme trénovali rychlost našeho mozku. My jsme si zkusili dva stroje na trénování. První stroj byla velká deska, na které byla čtyři tlačítka a u nich LED světla a ta se náhodně rozsvěcovala, my jsme museli co nejrychleji zmáčknout tlačítko vedle rozsvíceného světla. Druhý stroj byl podobný, ale na nohy. Před námi byl monitor a na něm bylo něco jako piškvorkové pole a pod námi jsme měli (zase) podobné piškvorkové pole, teď když už jsem vysvětlil, jak to asi vypadalo, tak ještě musím vysvětlit jak ta "hra" probíhala. Na piškvorkovém poli, co jsme měli na monitoru, se objevovalo náhodně červené kolečko ve všech místech až na prostředek, protože na piškvorkovém poli na zemi jsme na středu stáli a podle toho kde se na monitoru objevilo kolečko, tak tam jsme na pole pod našima nohama museli dupnout. Bylo to rozhodně zajímavé, zjistit kolik milisekund trvalo, než váš mozek zareaguje.


3.stanoviště vlastně bylo takový komplex ministanovišť, které se zaměřovaly na různé věci. Nejvíce mě tam fascinovalo stanoviště s drony na hledání lidí, ale bylo tam mnoho více ministanovišť - například fyzikální stanoviště nebo lukostřelbu nebo jsme si mohli dokonce i naprogramovat robota. Byla to zajímavá kombinace, ale zábava to byla.


4. a poslední stanoviště bylo věnováno technice. Toto stanoviště obsahovalo mnoho zajímavých věcí - např. dvě 3D tiskárny, jednu za 30 000,- Kč a druhou za 2 000 000,- Kč. No prostě to byli roboti nevím, co více k tomu říct.

Když jsme skončili z exkurzí, tak jsme šli na oběd, který byl výborný, a k tomu jsme měli výběr ze sedmi jídel, já osobně jsem měl vynikající čertovský guláš.


Shrnutí:
Jsem velice rád, že jsem se mohl účastnit této skvělé exkurze. Ještě lepší bylo, že počasí bylo krásné, a provoz na silnici skoro žádný.

A ještě citát na závěr od pána, který nás centrem provázel:
"Je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit na hromádku hnoje a spolehlivě se trefit."

Frederick Batt 5. B

Podrobné zpravodajství na webu Západočeské univerzity v Plzni - klikni zde. • Žáci ze ZŠ Ilji Hurníka v Opavě malovali vánoční přání a rozhodli se nabídnout je k prodeji. Vánoční pohledy vystavili na třídních schůzkách, na Vánoční výstavě, na Adventním odpoledni a zjistili, že je o ně veliký zájem nejen mezi samotnými spolužáky, ale i mezi rodiči a hosty. Celkem získali 4 000,- Kč. A upřímná pochvala povzbuzuje k dalšímu pokračování. Opět rádi pomůžou i v roce 2017. • Žáci ZŠ Prakšice vyráběli v "Podzimních dílnách" zdobené perníky, věnce, vazby a ozdoby ze skla. Do práce se zapojily také děti z MŠ Prakšice. Jejich prodejem během adventních nedělí v Prakšicích a Uherském Brodě se jim podařilo získat 16 640,- Kč, které byly zaslány na konto Stonožky. Tento vynikající příspěvek bude určen na podporu výzkumu Crohnovy choroby.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku