Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Benefice pro Stonožku - 2013

Pátek 3. května 2013, na den přesně po roce, opět zaplnili diváci divadelní sál klubu v Zubří do posledního místečka. Žáci místní stonožkové školy připravili v pořadí již 6. pokračování Benefice pro Stonožku. Mezi hosty, kteří přijali pozvání na tuto slavnost, nechyběla paní Běla, plk. Petr Milčický z GŠ AČR, npor. Ondřej Šimčík a nrtm. Přemysl Gottwald z jednotky CIMIC v Lipníku nad Bečvou a zástupci města. Zubří navíc letos uvítalo nejen dospělé, ale i děti ze stonožkové školy ve Spáleném Poříčí.
V 10.00 hod. přivítal ředitel školy Mgr. Stanislav Petružela všechny přítomné a pak se hned rozběhlo dopolední představení plné písniček, scének a tanečních vystoupení, které bylo určeno především pro žáky zuberské školy. Malí šmoulové, Lotrando a Zubejda, Mrazík, gymnastky, zpěváci a tanečníci ... To je jen krátký výčet jednotlivých vystoupení, která měla již tradičně velmi vysokou úroveň. Před přestávkou byli na pódium pozváni hosté ke krátkému interview. Paní Běla poděkovala dětem za jejich práci pro Stonožku. Uvedla, že díky jejich pomoci se mohly uskutečnit vzdělávací kurzy čtení a psaní pro afghánské ženy. Plk. Petr Milčický vysoce hodnotil spolupráci stonožkových dětí a Armády České republiky.

Ve druhé části programu se nejdříve představila hudební skupina žáků ZŠ ze Spáleného Poříčí - "Bengál". Jejich vystoupení se velmi líbilo a spokojené publikum je odměnilo bouřlivým aplausem. Následovala další čísla programu, ve kterých mladí "umělci" ze sebe vydali opravdu maximum. Po téměř dvou a půl hodinách následovalo finále, v němž se přišli představit všichni účinkující. Diváci je odměnili dlouhotrvajícím potleskem, protože že se jim pestré show velmi líbilo.
V 17.30 hod. se odehrálo odpolední představení určené pro dospělé publikum. Zcela zaplněný sál opět velmi bouřlivě odměňoval účinkující potleskem za každé jejich vystoupení. Rodiče mohli být zcela poprávu hrdi na své děti. Vždyť mnozí z nich určitě nevěděli, co jejich ratolesti dokážou.
Poděkování patří nejen těm, kteří přímo vystupovali v programu, ale i těm, kteří pomáhali s organizací celého slavnostního dne. Velké poděkování si zaslouží i pedagogové, kteří dětem s přípravou vystoupení pomáhali.
Za vystoupení a prodej drobných uměleckých předmětů se podařilo získat celkem 24 000,- Kč. Po odečtení nezbytných nákladů na konto Stonožky poputuje 20 000,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku