Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Středoafrická republika - Jakub Šimíček

Vážení stonožkoví přátelé, jmenuji se Jakub Šimíček a možná si mě a mé přátele vybavujete ze stonožkových deníků z roku 2010 a 2012, když jsme působili v rámci provinčního rekonstrukční týmu v Afghánistánu. Letos mě armáda vyslala jako vojenského pozorovatele OSN do Středoafrické republiky. Je to země, která se nachází v samém srdci Afriky, mohla by být jednou z nejbohatších zemí Afriky i světa, ale je tomu přesně naopak. Je zmítaná válkou a chudobou. Země je velmi bohatá na zlato, diamanty, uran a další nerostné suroviny. Jenomže právě toto bohatství je pro Středoafrickou republiku problémem. V zemi působí mnoho nelegálních ozbrojených skupin, které by rády měly nad tím vším kontrolu. V historii prošla mnoha vojenskými převraty a její současná křehká vláda má velké problémy chránit své obyvatele před násilím a terorem ozbrojených skupin. Proto v ní působí od roku 2014 vojenské jednotky OSN, aby místní vládě pomohly obyvatele ochránit, přispěly k zajištění bezpečnosti a celkové stability země.


A protože mám stonožkové srdce, dohodli jsme se s paní Bělou, že se pokusíme navázat na úspěšnou spolupráci z Afghánistánu a pokusíme se pomoci dětem i v této velmi nebezpečné a nestabilní zemi. Pokud všechno půjde dobře, budu vám v následujícím deníku vyprávět, jak se nám stonožková pomoc daří.
_______________________________________________________________________________________


A pro začátek několik fotografií z oblasti mého působení. Nápis nad branou "Zelo zelatus sum pro Domino Deo excercituum" (v překladu z latiny Horlím horlivostí pro Hospodina, Boha zástupů) svědčí o tom, že se jedná o objekt Řádu karmelitánů.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku