Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Slavnostní nástup v Přáslavicích

V pátek 3. září 2010 se sešli vojáci 5. kontingentu AČR ke svému poslednímu nástupu v tomto obsazení. Na tribuně před nimi byli nejen jejich nejvyšší velitelé - náměstek ministra obrany Michael Hrbata, náčelník Generálního štábu AČR gen. Vlastimil Picek, gen. Hynek Blaško, gen. Aleš Opata a gen. Miroslav Žižka, ale také paní Běla, zástupce Řádu sv. Lazara Jeruzalémského Petr Řehoř, plk. Petr Milčický a zastupitelé Přáslavic a okolních obcí. Mezi rodinnými příslušníky, hosty a diváky byly také děti ze ZŠ Drahotuše.
Ve svých vystoupeních všichni vysoce ocenili přístup vojáků k plnění úkolů, které je v Afghánistánu očekávaly, a vyjádřili velikou radost nad tím, že se všichni vrátili domů v pořádku. Velmi kladně byla hodnocena spolupráce se Stonožkou, bez níž by nebylo možno uskutečnit tolik projektů pomoci.

Paní Běla upřímně poděkovala všem těm, kteří mimo své služební úkoly strávili velmi mnoho času při realizaci společného projektu AČR a Stonožky - při pomoci afghánským dětem. Ve svém krátkém vystoupení mimo jiné řekla, že "... norská ministryně obrany i prezident Obama nám mohou závidět, že jste se vrátili všichni živi a zdrávi, se ctí a s vysokým morálním kreditem ...".
Poté byli vojáci dekorováni vojenskými řády, medailemi a jinými oceněními, které si za svou službu v Afghánistánu plně zasloužili. Mezi oceněnými byla jménem Stonožky i paní Běla, která z rukou velitele 5. kontningentu plk. Honzáka obdržela Pamětní medaili 5. kontingentu AČR v Lógaru.
Také Stonožka ocenila fantastickou práci všech jejích vojenských "spolupracovníků" z 5. kontningentu předáním děkovných listů a drobných dárků. Pan Petr Řehoř předal jménem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, který se na pomoci afghánským dětem podílel finanční podporou, veliteli kontingentu plk. Honzákovi, jeho zástupci mjr. Blechovi a por. Kubičkovi řádové ocenění "Pamětní zlatou schwarzenberskou medaili" jako poděkování za jejich práci a podporu, bez níž by se nemohl projekt pomoci afghánským dětem uskutečnit.
Dovolte nám, abychom i my poděkovali jménem celé Stonožky všem "stonožkovým" vojákům z 5. kontingentu za fantastickou podporu a prezentaci hnutí "Na vlastních nohou" a vůbec za vše, co se jim podařilo v Afghánistánu během jejich mise uskutečnit.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku