Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Poděkování stonožkovým učitelům

Na pátek 26. března 2010 pozvala paní Běla více než 70 stonožkových učitelů do Prahy. Na letošní rok připadá 20. výročí Stonožky a 10. výročí spolupráce hnutí s Armádou České repubiky a paní Běla jim chtěla poděkovat za jejich úžasnou a obětavou práci, bez které by Stonožka nemohla zrealizovat své projekty pomoci. Hosty přivítala nejen ona, ale i stonožkový generál Josef Šíba, náměstek ministra vnitra plk. Jiří Komorous, plk. Petr Milčický, mjr. Karel Kout, kpt. Lada Kovářová, bývalý ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík. Slavnosti se zúčastnili i pan Petr Řehoř, bývalý senátor Richard Sequens a další hosté, kteří se Stonožkou spolupracovali či spolupracují.
V prostorách muzea České policie v Praze všechny přítomné přivítal Václav Kasík, který slavnost také moderoval. Paní Běla ve svém vystoupení vzpomínala na začátky Stonožky i na dopis děvčat z Halenkova, který odstartoval spolupráci hnutí s AČR. Díky AČR se pomoc hnutí rozšířila i do zahraničí - do zemí bývalého Balkánu, Iráku, Afghánistánu, Thajska a Kambodže. Pan generál Šíba zdůraznil, že právě stonožková pomoc, kterou vojáci v zahraničních misích realizovali, umožnila navázat důležité kontakty s místními obyvateli. V mnoha případech pak byli vojáci včas informováni o nepřátelských akcích a mohli se na ně připravit. Paní kapitánka Lada Kovářová, která se koncem února vrátila z mise v afghánském Lógaru, objasnila, co pro místní obyvatele stonožková pomoc znamená. Mnohé školy byly vybaveny učebnicemi a knihami do školních knihoven. Zdravotnické sety pro lékaře a porodní asistenky umožní lepší a účinnějsí péči o afghánské maminky.

Plk. Jiří Komorous se k poděkování připojil také a zdůraznil, jak důležitou roli zastávají učitelé v prevenci. Bez jejich obětavé práce by se jen stěží dařilo udržet kriminalitu v přijatelných mezích.
V pamětní složce, kterou všichni přítomní učitelé obdrželi, byl nejen děkovný list od Stonožky, ale i pozdravný list od bývalého generálního tajemníka NATO a patrona hnutí lorda George Robertsona, děkovné listy gen. Josefa Šíby, plk. Petra Milčického, stonožkového přítele a příznivce Msgr. Karla Janouška, který doprovázel delegaci dětí při audienci u papeže Jana Pavla II., a poděkování a pozdravný list od plk. Rudolfa Honzáka, velitele nynější mise v afghánském Lógaru.
Následovala hudební část slavnosti. Zpěvák, skladatel a hudebník Karel Vágner přivedl s sebou dceru Terezu a syna Pepu, dnes už známé zpěváky. Mezi známými hity, které obecenstvo odměnilo bouřlivým potleskem, zazněla i hymna hnutí "Never Be Alone", jež byla nejen vzpomínkou na velikého stonožkového přítele - populárního norského zpěváka a významného hudebního skladatele Arne Bendiksena, ale možná i největším poděkováním všem těm, bez nichž by Stonožka určitě nedosáhla takových úspěchů.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku