Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Vítězství v mezinárodní literární soutěži

Není to ani čtyři týdny, co nám bylo nabídnuto zúčastnit se soutěže, která spočívala v napsání eseje v anglickém jazyce na téma: Over the past few decades, how have advances in human rights transformed your country and society? (Jak se změnila lidská práva a společnost v Tvé zemi během posledních let?) vyhlášené Mezinárodní organizací pro lidská práva. Budete se mnou jistě souhlasit, že nabídek na účast v soutěžích nalezneme ve svých poštách nepočítaně … Tato však přišla prostřednictvím paní Běly Gran Jesnen, patronky hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, se kterou naše škola spolupracuje druhým rokem, což bylo také hlavním důvodem k sepsání vědomostí, názorů a postřehů našich studentek a studentů tak, aby byli na svou práci hrdí, aby dosáhli v konkurenci na metu nejvyšší…
A podařilo se. Karolína Šedivcová, studentka septimy Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, v této soutěži zvítězila a jako jediná studentka ze zemí bývalého Sovětského bloku navštívila v doprovodu paní Běly Gran Jensen Jensen a své třídní učitelky Lenky Píchové ve dnech 26.-28. 4. 2010 OSLO FREEDOM FORUM.
Tohoto mezinárodního setkání, na kterém se po celé dva dny skloňovala slova – svoboda, lidská práva, otroctví, terorizmus, naděje, beznaděj, šance, ženy, děti, válka - se účastnilo na sto osmdesát osobností z celého světa. Karolína se setkala s novináři, politickými vězni, bojovníky za lidská práva… Jmenujme alespoň Rebiy Kadeer, Garry Kasparova, Samuela Kofiho Woodse, Alexandra Kazulina, Lecha Walesu. Nikdy nebyla přítomna na konferenci, kdy se jedna osobnost střídá s druhou, kdy lidé vystupují naprosto bezprostředně, naprosto otevřeně a bez zábran nazývají dění tohoto světa pravými jmény, nikdy se nesetkala s takovou odvahou, rozhodností a zároveň nesmírnou pokorou člověka k člověku, k Zemi, k Bohu.
Slova o znásilňování, drancování, únosech, nedostatku jídla a vody, novodobém otrokářství byla doplňována obrázky hladových dětí, ponižovaných a týraných žen, nespravedlivě vězněných mužů, válkami zničených zemí.
Mezi nezapomenutelné zážitky nás obou bude jistě patřit představení Karolíny Sarah vévodkyni z Yorku na slavnostní večeři v Grand hotelu v Oslo prezidentem Mezinárodní organizace pro lidská práva Thorem Halvorssenem.
I v tuto chvíli mi tekly po tvářích slzy…

I v tuto chvíli jsem si uvědomila, jakou má vlastně svoboda podobu…

Svoboda je jako ráno,
které někteří očekávají spící.
A jiní kráčíme celou noc,
abychom rána dosáhli
Guadalupe Lori
Oslo, 28.4.2010


Přála bych všem našim dětem, nejen Karolíně, abychom se probudili a začali opět kráčet dál, abychom rána dosáhli…
Naše poděkování patří panu prezidentovi Mezinárodní organizace pro lidská práva Thoru Halvorssenovi za životní šanci pro naše studenty, členům organizačního výboru 2010 OSLO FREEDOM FORUM za krásné přijetí a paní Běle Gran Jensen za její čas, péči, pomoc při překládání a lekce diplomacie.


Lenka Píchová
Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku