Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Můj sen o Afghánistánu

V pondělí 13. prosince se uskutečnila v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentru České republiky vernisáž výstavy pod názvem "Můj sen o Afghánistánu". Záštitu nad výstavou převzali ministr obrany Alexandr Vondra a poslanec František Bublan.
Vojáci i civilní část 5. kontingentu Armády České republiky PRT Lógar uspořádali během své mise v afghánské provincii Lógar za podpory Stonožky, provinčního ministerstva školství, Ministerstva zahraničí České republiky a za přispění katolických farností výtvarnou soutěž pro děti z 18 škol 5 distriktů provincie Lógar. Mladí malíři měli pro své kamarády v České republice nakreslit obrázky na téma "Moje rodina", "Moje vesnice" a "Moje škola". Vznikla překrásná díla, která zobrazují život v afghánské rodině, přátelství a afghánskou přírodu. České, slovenské a americké děti se svými obrázky snažily vyjádřit, co by přály svým afghánským kamarádům.
Slavnostní vernisáže se zúčastnilo na 80 učitelů stonožkových škol. Pozvání přijali také významní hosté - ministr obrany Alexandr Vondra, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek, náměstek ministra obrany Michael Hrbata, dlouholetí stonožkoví přátelé a velicí příznivci gen. Josef Šíba, gen. Michal Pažúr, plukovník gen. štábu Rudolf Honzák, mjr. Karel Kout a zmocněnkyně ministerstva zahraničí ČR pro Afghánistán Ester Lauferová. Mezi hosty byli i příslušníci útvaru CIMIC, kteří byli hlavními "stonožkovými" spolupracovníky a zajišťovali realizaci společných projektů Stonožky a 5. kontingentru AČR.

Paní Běla ve svém projevu poděkovala všem příslušníkům 5. kontingentru, kteří se podíleli na realizaci stonožkové pomoci, za jejich vynikající práci a fantastický přístup, díky němuž se podařilo udělat tak mnoho dobrého pro afghánské děti.
Neméně vzácným hostem byl velvyslanec Afghánistánu v ČR Jeho excelence Mohammed Kabir Farari, který poděkoval České republice a její armádě za vše, co pro jeho vlast dělá.
Plukovník Honzák, který 5. kontingentu AČR velel, zdůraznil, s jakým vděkem přijímali obyvatelé afghánského distriktu Lógaru všechny akce společného projektu a jak významný byl den vyhlášení vítězů soutěže, kdy afghánští mužové poprvé vzali mezi cizí vojáky i své ženy a dcery.
K chvále se připojil i ministr obrany pan Vondra, který zdůraznil, že se sám měl možnost přesvědčit, jak vynikající práci odvádějí příslušníci obou týmů (civilního i vojenského). Připomněl také, že během poslední návštěvy v Afghánistánu podepsal on a paní Běla memorandum o další spolupráci Stonožky a AČR. Závěrem zdůraznil, že Stonožka umí dát vojenským jednotkám působícím v zahraničních misích i lidský rozměr.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku