Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Mše pro Stonožku 2014

Fotografie z celého slavnostního dne si můžete stáhnout kliknutím zde.
Celý soubor obsahuje 128 fotografií a je velký zhruba 30 MB. Proto stahování bude trvat déle.

Článek na webových stránkách Armády ČR - klikni zde.

Již počtvrté pozval J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. stonožkové děti do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na slavnostní mši svatou, která byla zároveň poděkováním všem pilným dětem a pedagogům za jejich skvělou práci pro hnutí. V pátek 5. prosince 2014 se hodinu před polednem zaplnila katedrála nejen stonožkovými dětmi, ale i vzácnými hosty, mezi nimiž byli náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel, "stonožkový" generál Josef Šíba, gen. František Padělek, dále pak místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, legendární česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka paní Kamila Moučková, mnohonásobná olympijská vítězka a mistryně světa a Evropy ve sportovní gymnastice paní Věra Čáslavská a mnohé další významné osobnosti, se kterými mělo hnutí tu čest se v průběhu let setkat.
Přesně v 11 hodin zazněly slavnostní fanfáry hudby Hradní stráže a stonožková hymna v podání Pepy Vágnera a velkého stonožkového pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Marie Novákové. Tento sbor pak zazpíval ještě několikrát v průběhu mše. Moderátor slavnosti vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka přivítal všechny přítomné a krátce přiblížil historii a význam katedrály. Poté pozval k mikrofonu paní Bělu a gen. Petra Pavla. Paní Běla poděkovala především dětem a jejich pedagogům, kteří myslí na druhé a "... pomáhají svým vrstevníkům překonat hrůzy, ve kterých mnohé děti ještě musí žít". Zároveň krátce zavzpomínala na začátky činnosti hnutí v naší republice a také na spolupráci s vojáky, kteří v místě svého působení v zahraničních operacích nezištně realizovali společné projekty Stonožky a AČR.

Gen. Petr Pavel poděkoval paní Běle za to, že už téměř 25 let vede hnutí, jehož hlavním smyslem je pomáhat. K dětem promluvil také prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Během slavnostní mše zazněly přímluvy za děti, kterým je určena pomoc, za vojáky, kteří položili život při plnění svých vojenských povinností, za nemocné a opuštěné děti. Poté byly předány dětmi v doprovodu vojáků obětní dary. V závěru mše pak J. Em. Dominik kardinál Duka ocenil na návrh paní Běly 9 stonožkových pedagogů Zlatou stonožkou 1. stupně.
Po mši se sešli vítězové výtvarné soutěže v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce, kde jim J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. předal ocenění.
V 15 hodin pokračoval slavnostní den vernisáží výstavy soutěžních prací v Anežském klášteře. V úvodu promluvil prof. Petr Piťha a generální ředitel Národní galerie Doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. Ten vysoce ocenil vystavované práce a navrhl, aby příští rok proběhla další výtvarná soutěž na téma 700. výročí narození Karla IV., krále českého a císaře římského. Zároveň zdůraznil, že Národní galerie v Praze opět ve svých prostorách vystaví soutěžní práce.
Velké poděkování patří TV NOE, která realizovala vynikající přímý přenos mše a následující den odvysílala i reprízu.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku